Nyheter

Lappia tävlar om Europeiska kommissionens #BeActive-pris

Program Yrkesutbildning Idrott och sport Erasmus+ Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport
Yrkesinstitutet Lappia är Finlands kandidat i tävlingen om #BeActive-priset. Med utmärkelsen vill kommissionen lyfta fram goda förfaringssätt för att främja fysisk aktivitet och motion inom utbildningssektorn på olika håll i Europa. Lappia har tidigare fått en nationell utmärkelsen inom programmet Studie i rörelse.
Opiskelijoita liikkumassa

Yrkesinstitutet Lappia har vid sina enheter i Kemi, Torneå, Muonio och vid Loue i Tervola utvecklat en verksamhetskultur som betonar fysisk aktivitet och som har blivit en del av vardagen vid läroanstalten. Lappia har utvecklat nya undervisningsmetoder som ska stöda de studerande i riktning mot en aktiv livsstil. Vid läroanstalten tar man också hänsyn till tiden efter studierna genom att fästa uppmärksamhet vid den studerandes arbetsförmåga för det valda yrket. Fysisk aktivitet och motion utgör också en fast del av perioderna av lärande i arbetet.

Nominerade yrkesinstitutet Lappia har också som första läroanstalt erhållit det nationella Studier i rörelse-priset år 2019. Målet för programmet Studier i rörelse är att öka den fysiska aktiviteten och studieförmågan inom utbildning på andra stadiet och vid högskolorna. Med verksamheten vill man stärka de studerandes delaktighet, samhörighet och lärande.

– Lappia har föregått med gott exempel för andra läroanstalter i Finland och modigt utvecklat sin verksamhet. Man har genom sin verksamhet ökat de studerandes möjligheter att röra på sig varje dag i anslutning till studierna samt försökt hitta olika sätt att genomföra en aktiv verksamhetskultur i samarbetet med arbetslivet då de studerande avlägger perioder av lärande i arbetet. Utöver den egna läroanstalten har man också påverkat de lokala beslutsfattarnas attityder. Jag är glad för Lappia och programmet Studier i rörelse då detta banbrytande arbete nu uppmärksammas internationellt, säger programdirektör Antti Blom vid Utbildningsstyrelsen.

Priset är en del av Europeiska idrottsveckan

#BeActive-priset är en del av Europeiska idrottsveckan som går av stapeln mellan den 23 och den 30 september 2020. Veckan firas på Europeiska kommissionens initiativ med målsättningen om att öka den fysiska aktiviteten i Europa. Europeiska kommissionen utser finalisterna bland de kandidater som medlemsländerna och samarbetsparterna utnämnt. Vinnaren utses i november 2020. Priset är en penningbelöning på 10 000 euro.

Finland har haft stor framgång i utbildningsserien i #BeActive-tävlingen. Finländska organisationer har funnits med bland slutfinalisterna under de tre senaste åren. Finalister har varit Pohjankylän koulu från Kalajoki, Ekholmintien päiväkoti från Kouvola och Jyrängön koulu från Heinola, som vann det ansedda priset år 2018.

– I år vill vi nominera Lappia som också nationellt fått utmärkelser inom Studier i rörelse, samtidigt som vi till kommissionen och de övriga medlemsländerna vill signalera hur viktigt det är att främja en aktiv verksamhetskultur på alla utbildningsstadier. Lappia är också en föregångare när det gäller att dela med sig av sitt kunnande med andra aktörer. Vi håller tummarna att framgången håller i sig, säger Terhi Liintola från Europeiska idrottsveckans kontaktpunkt.

I Finland är Utbildningsstyrelsen kontaktpunkten för Europeiska idrottsveckan och i Finland ligger veckans fokus på motion bland barn och unga. Temaveckans nyckelord i sociala medier är #beactive. Europeiska idrottsveckan genomförs med stöd av Erasmus+-programmet. Erasmus+-programmet understöder även internationella samarbetsprojekt inom idrottssektorn.

Ytterligare information

  • Programdirektör Antti Blom, tfn 029 553 1254 (programmet Studie i rörelse)
  • Ledande sakkunnig Terhi Liintola, tfn 029 533 8504 (Europeiska idrottsveckan)