Hoppa till huvudinnehåll

Programmet Erasmus+


Erasmus+ är Europeiska unionens program för utbildning, ungdomsområdet och idrott. Erasmus+ förändrar ditt liv och vidgar din värld.

Europeiska unionens program Erasmus+ erbjuder unga, studerande och vuxna möjligheter till fortbildning, studier och praktik utomlands. Därtill ger programmet läroinrättningar och organisationer möjlighet till europeiskt samarbete med sina internationella partner. Läs mer om vilka plus Erasmus+ kan ge dig!

alt-text (optional, uses title if not set)

Vad är programmet Erasmus+?

Erasmus+ förändrar ditt liv, vidgar din värld. Läs mer om programmets möjligheter.

Erasmus+ för olika sektorer

alt-text (optional, uses title if not set)

Erasmus+ för vuxenutbildning

Erasmus+ stöder utveckling av organisationer för vuxnas lärande inom ramen för europeiskt samarbete. Programmet möjliggör nätverkande och utveckling av vuxenutbildares kompetens i Europa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Erasmus+ för yrkesutbildning

Erasmus+ stöder utlandsperioder och internationella samarbetsprojekt för studerande och personal inom yrkesutbildningen. Yrkesutbildningen och den professionella kompetensen i Finland utvecklas genom internationellt samarbete.

alt-text (optional, uses title if not set)

Erasmus+ för högre utbildning

Erasmus+ högre utbildning stöder högskolornas internationella samarbete och mobilitet mellan högskolor för studerande, lärare och övrig personal. Därtill främjar programmet den högre utbildningens internationalisering och kvalitet.

alt-text (optional, uses title if not set)

Erasmus+ för motion och idrott – Sport

Erasmus+ Sport för motion och idrott sporrar idrotts- och motionsorganisationer till europeiskt samarbete.

alt-text (optional, uses title if not set)

Erasmus+ för ungdomssektorn Youth in Action

Youth in Action främjar internationalisering bland unga och ungdomsarbetare. Samtidigt utvecklar programmet samarbete inom ungdomsområdet och kvaliteten på arbetet med ungdomar samt stöder reformer av ungdomspolitiken.

alt-text (optional, uses title if not set)

Erasmus+ för allmänbildande utbildning

Erasmus+ stöder samarbete och elev- och personalutbyte mellan europeiska skolor och daghem.

Aktuellt om Erasmus+

alt-text (optional, uses title if not set)

Beredning av den nya programperioden

EU:s programperiod byts i början av 2021. Läs vilka nyheter är på kommande och vad som förblir oförändrat.

alt-text (optional, uses title if not set)

Brexit

Läs hur Brexit, det vill säga Storbritanniens utträde ur EU, påverkar Erasmus+.

alt-text (optional, uses title if not set)

Seminarium om Erasmus+-programmets inverkan 6.9.2019 i Finlandiahuset

Välkommen till seminariet Plussaa Erasmus+ -ohjelmasta – Tunnista ja tunne vaikutukset! 6.9.2019 i Finlandiahuset. Anmäl dig senast 15.8.

Databasen över Erasmus+-projekt

Erasmus+ Projects Platform -banneri
Databasen över Erasmus+-projekt
Hitta inspiration i databasen över projekt i hela Europa!