Nyheter

Utbildningsstyrelsen förbereder sig redan för höstterminens anvisningar som gäller coronavirusepidemin

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Coronaviruset Avvecklandet av arrangemangen kring coronaviruset Lärare och pedagogisk personal
Det välförtjänta sommarlovet har börjat och situationen med coronavirusepidemin har lugnat ner sig. Statsrådet beslutade den 15 juni 2020 att utövningen av befogenheter enligt beredskapslagen upphävs och att undantagsförhållandena upphör tisdagen den 16 juni. Flera av rekommendationerna för att förhindra spridningen av viruset gäller ändå fortfarande.
Kirsikankukkia, kuvituskuva

Vi vet inte ännu under vilka omständigheter höstterminen 2020 inleds när det gäller coronavirusepidemin. Utbildningsstyrelsen utarbetar redan nu anvisningar för olika potentiella situationer under höstterminen. Uppdaterade anvisningar finns på vår webbplats på adressen oph.fi/sv/corona.

Vi publicerar de uppdaterade anvisningarna och stödmaterialen då de är klara, huvudsakligen i månadsskiftet juli-augusti, innan det nya läsåret startar. En del anvisningar behövs redan tidigare, under juli månad. Vi meddelar separat på vår webbplats då vi publicerar nya material.

Vi följer aktivt med coronaepidemins utveckling under sommaren och reagerar om det behövs på eventuella förändringar. Vår rådgivningsadress betjänar även under sommaren.