Nyheter

Våra stödmaterial för coronasituationen har uppdaterats

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Coronaviruset
Epidemiläget varierar på olika områden och därför finns det också olika lösningar för hur man ska garantera en trygg verksamhet inom småbarnspedagogiken och utbildningen.
Nainen, jonka kasvoilla on maski.

Vi har sett över och uppdaterat våra stödmaterial som riktar sig till anordnarna av utbildning och småbarnspedagogik. Materialet finns på adressen oph.fi/sv/corona. Anvisningarna uppdateras på svenska så fort som möjligt. 

Våra stödmaterial fungerar som en checklista från vilken anordnaren kan kontrollera att man har beaktat alla nationella anvisningar. De utgör samtidigt en grund för de lokala anvisningarna och förfaringssätten.

I texterna finns också nya länkar till externa webbplatser med användarbara material och texternas innehåll har även förtydligats till den del det varit nödvändigt. Större förändringar har markerats skilt i början av varje text så att de ska vara lättare att hitta. Kom också ihåg att följa med våra vanliga frågor och svar som vi uppdaterar kontinuerligt.

Som nytt innehåll på våra coronarelaterade sidor finns en helhet som kan användas som stöd i arbetet med barn med invandrarbakgrund.

Vi vill påminna om att det är skäl för utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik att följa med epidemiläget och begränsningarna som råder i den egna regionen samt att i verksamheten, beroende på situationen, iaktta de aktuella nationella anvisningarna, oberoende av om det är frågan om en skyldighet eller rekommendation.