Nyheter

Den nationella skolfreden utlyses för trettioförsta gången – trygg skola temat för det nya läsåret

Aktuellt Grundläggande utbildning Lärare och pedagogisk personal
Den landsomfattande skolfreden utlyses i Sodankylä den 25 augusti 2021. Eleverna har valt en trygg skola som tema för skolfreden under det nya läsåret.
I cirkeln

En trygg skola bygger på människor, ord och gärningar. I en trygg skola upplever var och en att hen blir sedd och ingen behöver vara orolig för mobbning eller för att bli lämnad ensam. Skolfredsårets slogan ”olikhet är en rikedom” påminner oss om att det är viktigt att få vara olika och att ingen ska lämna någon ensam för att den är annorlunda.

Det nationella evenemanget då skolfreden utlyses för läsåret 2021–2022 äger rum i Sodankylä den 25 augusti klockan 10. Evenemanget kan följas direkt på webben. I arbetsgruppen för årets evenemang medverkar Tähtikunnan koulu, Sodankylän lukio, Vuotson koulu och Språkskolan i Haparanda.

Till årets program hör även en virtuell föräldrakväll som ordnas på den digitala plattformen Zoom tisdagen den 24 augusti klockan 18. Kvällens tema är förebyggande av mobbning och ingripande i skolvåld. Alla föräldrar och skolornas personal är välkomna att delta. Instruktioner för deltagande i föräldrakvällen finns på Finlands Föräldraförbunds webbplats (på finska).

Utlysningen av skolfreden kan följas direkt på webben på adressen www.skolfreden.fi. Länken till sändningen läggs ut på webbplatsen på morgonen den 25 augusti.

Ytterligare information 

  • Planerare Elina Rautiainen, Mannerheims Barnskyddsförbund, tfn 075 3245 414, elina.rautiainen [at] mll.fi 
  • Verksamhetsledare Antti Parkkinen, Mannerheims Barnskyddsförbund, Lapplands distrikt, tfn 050 562 5252
  • Undervisningsrådet Satu Honkala, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1544  
  • Polisinspektör Ari Järvenpää, Polisstyrelsen, tfn 071 8781 766  
  • Avdelningschef Pia Rosengård-Andersson, Folkhälsan, tfn 044 788 3620 
  • Sakkunnig i föreningsverksamhet Anri Leveelahti, Finlands Föräldraförbund, tfn 044 755 1372 
  • Informatör Eveliina Kutila, Mannerheims Barnskyddsförbund, 040 580 2393 

Skolfredsprogrammet koordineras av Mannerheims Barnskyddsförbund, Polisstyrelsen, Utbildningsstyrelsen, Folkhälsan och Finlands Föräldraförbund. Syftet med programmet är att främja välbefinnande och trygghet inom skolgemenskapen. De centrala principerna för programmet är elevernas delaktighet, gemenskap och gemensamma aktiviteter. Målet är att varje medlem av skolgemenskapen ska ha det bra i skolan. För en trygg och fungerande skola som stöder lärandet krävs aktivt arbete under hela läsårets gång.

Läs också

Bekanta dig även med Utbildningsstyrelsens handbok Antimobbningsarbete i skolor och läroanstalter. I handboken behandlas  skolornas antimobbningsarbete med tyngdpunkt på förebyggande av och ingripande i mobbning. Handboken är i första hand avsett som ett stöd för antimobbningsarbetet i skolorna inom den grundläggande utbildningen och läroanstalterna på andra stadiet.