Nyheter

Kom med och diskutera välbefinnande och arbetsro vid våra evenemang i februari 2022

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete
Utbildningsstyrelsen strävar även under det kommande året efter att för egen del lugna arbetssituationen för dem som arbetar inom småbarnspedagogiken och utbildningen. Bland de första åtgärderna ordnar vi i februari 2022 två evenemang för att stödja personalen.
 Lärare vid borden.

Varmt välkomna att delta i följande digitala evenemang för att diskutera välbefinnande och arbetsro och för att finna gemensamma lösningar:

  • Världens största lärarkväll onsdagen 2.2.2022 klockan 18−19.15. Evenemanget är finskspråkigt, men det är möjligt att delta i diskussionen på svenska.
  • Rundabordsdiskussion för ledningen inom småbarnspedagogiken och utbildningssektorn tisdagen 8.2.2022 klockan 14–16.  Det är möjligt att delta i diskussionen på finska och svenska.
  • Lärdomar från coronatiden: vilka användbara lärdomar har coronapandemin fört med sig och vad behöver åtgärdas? Educa lördagen 29.1.2022. Diskussionen förs på finska.

Världens största lärarkväll riktar sig till personalen inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen, den grundläggande konstundervisningen samt det fria bildningsarbetet. Rundabordsdiskussionen för ledningen inom småbarnspedagogiken och utbildningen är avsedd för rektorer och ledare inom alla de ovan nämnda utbildningsformerna samt för bildningsväsendets ledning. Bägge evenemangen innehåller en gemensam del för alla utbildningsformer samt separata delar där man behandlar särskilda frågor som berör respektive utbildningsform. Teman vid Educa-mässan 2022 är bland annat delaktighet, hur jämlikheten förverkligas för olika grupper, pandemins konsekvenser för lärandet och välbefinnandet hos barn och unga samt personalens välbefinnande.

Vid evenemangen får du gärna dela med dig av dina synpunkter på vad vi kunde göra annorlunda tillsammans med våra intressegrupper för att förbättra vardagen inom småbarnspedagogiken och utbildningen. Vi vill också känna till vilka saker som fungerar och ska bevaras, så att vi kan stärka dem.

Vi informerar mer om evenemangen på våra webbsidor genast i januari. Före det är det dags att föra tankarna till julen – vi önskar en fridfull jul!