Nyheter

Podcasten Lärandet som passion fortsätter med fokus på digitalt lärande

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Lärare och pedagogisk personal
Utbildningsstyrelsens podcast Lärandet som passion fortsätter med nya avsnitt kring temat digital kompetens. I de nya avsnitten diskuteras bland annat barns och ungas delaktighet i digitala miljöer, hur man lär sig digitala färdigheter i skolan och vilken betydelse självregleringsförmågan har för lärandet.
Intohimona oppiminen

I podcast-serien Lärandet som passion diskuteras digitalt lärande i hela fem nya avsnitt. Samtidigt går man djupare in på beskrivningarna av digital kompetens som har utarbetats som stöd för undervisningen och småbarnspedagogiken. Målet är att beskrivningarna av digital kompetens ska underlätta arbetet för lärarna och personalen inom småbarnspedagogiken och öka jämlikheten i barnens och elevernas digitala färdigheter.

I diskussionerna deltar lärare, forskare och sakkunniga som arbetar med att utveckla digital pedagogik, och det utlovas ett flertal exempel på hur teknologi berikar lärmiljön redan i den småbarnspedagogiska verksamheten. Vi får höra om situationer i vardagen där den mångsidiga kompetensen utvecklas genom att man på olika sätt och fördomsfritt prövar sig fram i digitala miljöer. I podcasten talar man också om varför flickor så sällan söker sig till teknologibranschen. I avsnitten diskuteras också betydelsen av beskrivningarna av barnens och elevernas kunnande, och vi får höra hur beskrivningarna tas i bruk i kommunerna.

Beskrivningar av digital kompetens som stöd för planeringen av undervisningen

Utbildningsstyrelsen och Nationella audiovisuella institutet har på våren 2021 inom ramen för utvecklingsprogrammet Nylitteracitet publicerat beskrivningar av digitala färdigheter, multilitteracitet och programmeringskunnande. Beskrivningarna konkretiserar grunderna för planen för småbarnspedagogik, grunderna för förskoleundervisningens läroplan och grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. Beskrivningarna utvecklas tillsammans med användarna 2021–2022. Programmet Nylitteracitet är en del av det omfattande programmet Utbildning för alla.

Lyssna på det senaste avsnittet – totalt utlovas fem avsnitt om digital kompetens

I september–oktober publiceras på torsdagar hela fem nya podcast-avsnitt. Det första avsnittet har redan publicerats och följande publiceras 16.9. Programledare för avsnitten är Päivi Leppänen, som är koordinator för programmet Nylitteracitet vid Utbildningsstyrelsen.

Publiceringsdag 9.9. Hur kan barnets delaktighet främjas i digitala miljöer inom småbarnspedagogiken? I diskussionen deltar läraren inom småbarnspedagogik Hanna Manner, sakkunnig i småbarnspedagogik Satu Nerg-Öhman och undervisningsrådet Heidi Sairanen från Utbildningsstyrelsen.

Publiceringsdag 16.9. Vad innebär goda digitala färdigheter? I avsnittet medverkar Jarno Bruun, som har lång erfarenhet av att utveckla digital pedagogik och som har suttit med i Utbildningsstyrelsens projektgrupp som utvecklat beskrivningarna av kunnande. Jarno delar med sig av erfarenheter från Kuopio.

Ta del av podcasten på vår webbplats. På sidan publiceras inom kort mer information om de kommande avsnitten. Alla avsnitt är på finska.

Mera information om programmet Nylitteracitet: Päivi Leppänen, paivi.leppanen(at)oph.fi