Nyheter

Det transatlantiska samarbetet stärks inom ett nytt program riktat till gymnasier

Aktuellt Gymnasieutbildning Internationalisering
Utbildningsstyrelsen och USA:s ambassad i Finland lanserar ett nytt utbytesprogram för gymnasier. Målet för programmet är att främja studerandes och lärares internationaliseringsfärdigheter och språkfärdigheter samt att främja förståelsen av globala frågor inom samfunden. Programmets första ansökningsomgång öppnar 25.10.2022.
Tre elever springer utanför.

Utbildningsstyrelsen och USA:s ambassad i Finland fortsätter sitt goda samarbete med pilotförsök och förverkligande av programmet Transatlantic Classroom. Samarbetet är en fortsättning på sommarutbytesprogrammen riktade till studerande i gymnasiet (Young Ambassadors 2010–2015 och Future Leaders 2016–2020).

Utbytesprogrammet stöder samarbetet och mobiliteten mellan gymnasier i Finland och USA samt delområdena inom mångsidig kompetens i grunderna för läroplanen. Genom ett tema som man valt tillsammans främjas bland annat de studerandes och lärarnas internationaliseringsfärdigheter och språkkunskaper. Temana har koppling till aktuella globala frågor och delade utvecklingsbehov utgående från gymnasiernas egna idéer.

– Utbildningsstyrelsen stöder redan omfattande samarbetet mellan europeiska läroanstalter via programmen Erasmus+ och Nordplus: att vi nu även inkluderar läroanstalter på andra sidan Atlanten är ytterst välkommet, säger generaldirektör Minna Kelhä.

Syftet med programmet är att öka den ömsesidiga kännedomen om länderna och främja uppkomsten av kontakter. De studerande står i centrum för programmet: de deltar i det tematiska arbetet och besöker partnerskolan i USA. Stödet beviljas till finländska studerande, lärare och skolpersonal, för utvecklingssamarbete och virtuellt samarbete samt för amerikanska lärares utbytesperioder i Finland.

Totalt 200 000 euro beviljas till småskaliga projekt och det maximala beloppet som beviljas ett projekt är 20 000 euro. Projekten inleds i början av 2023 och pågår i 1,5 år.

Ansökningstiden börjar 25.10.2022 och slutar 1.12.2022.