Nyheter

Examensgrunderna i sameslöjd revideras

Utbildning och examina Examensgrunder De humanistiska och konstnärliga områdena
Från och med 1.1.2022 ändrades namnen på yrkesexamen för sameslöjdsgesäll och specialyrkesexamen för sameslöjdmästare. Yrkesexamen för sameslöjdgesäll ändrades till yrkesexamen i sameslöjd och specialyrkesexamen för sameslöjdmästare är numera specialyrkesexamen i sameslöjd. Nu ska innehållen i examensgrunderna revideras och arbetet börjar i februari 2022. Målet är att de nya grunderna träder i kraft 1.8.2023.
Saamelaista käsityötä

Sameslöjd (duodji) utgör en viktig del av samernas traditionella näringsgrenar, och sameslöjden har förutom en ekonomisk betydelse även en viktig kulturell betydelse. Med de praktiska färdigheterna överförs också traditionell kunskap mellan generationerna. Förutom att traditionella näringar utgör en utkomst är det också frågan om en livsstil och att värna om den egna kulturen och släktens traditioner.

De samiska hantverken grundar sig på åtta årstider. Materialen tas från naturen och behandlas utgående från traditionell kunskap och samiska specialtermer. Även om det finns en tradition av att lära sig praktiska färdigheter i hemmet av de egna släktingarna, har ändå yrkesutbildningen på andra stadiet och examina i sameslöjd en betydande roll för att upprätthålla dessa färdigheter. De ger möjligheter att på ett långsiktigt och mångsidigt sätt studera tillverkningen av samiska hantverk. Utbildning i yrkes- och specialyrkesexamen i sameslöjd ordnas av Sameområdets utbildningscentral som erbjuder utbildning på finska och samiska.

Sameområdets utbildningscentral är en läroanstalt på andra stadiet som är specialiserad på sameslöjd, renskötsel och de samiska språken. Läroanstalten ordnar branschövergripande yrkesutbildning för både unga och vuxna. Läroanstalten inledde sin verksamhet år 1978 med utbildning i slöjd.

 

Revideringen av examensgrunderna svarar på den samiska kulturens behov

 

Examina i sameslöjd har ordnats i nästan tjugo års tid. Utgångspunkterna för examina är fortfarande aktuella, det vill säga värdesättandet av det samiska hantverket, kulturen, språket och naturen. Med tiden förändras ändå samhället och behoven inom sameslöjden och delvis också dess användningsändamål. Genom att revidera examensgrunderna säkerställs att grunderna även i framtiden svarar mot behoven inom arbetslivet och kulturen. I fortsättningen finns det till exempel möjlighet att inom sameslöjd tillämpa olika aktuella och hållbara arbetsmetoder. Genom dem stöder man bevarandet av de traditionella kunskaperna och färdigheterna. Revideringen av grunderna svarar också bättre än tidigare mot behoven inom den samiska kulturen och näringarna som idkas på sameområdet. Man utreder vilka nya behov som finns och gör de ändringar som behövs i examensgrunderna.

 

Delta i arbetet med revideringen av examensgrunderna

 

Utbildningsstyrelsen utarbetar de nya grunderna för yrkes- och specialyrkesexamen i sameslöjd tillsammans med Sameområdets utbildningscentral. Målet är att de nya grunderna träder i kraft 1.8.2023.

Arbetet med att revidera grunderna är en öppen process och såväl lärare inom sameslöjd som personer som arbetar inom branschen och medlemmar i olika föreningar är välkomna att delta i arbetet. Duodji omfattar alla slöjdformer: bearbetning av material från renar samt trä, vril, rötter, näver, textilfiber och metall. Avsikten är att grunderna utarbetas i workshoppar där man beaktar särdragen inom de olika slöjdformerna.

 

Mer information

 

Evenemangen ordnas på finska och samiska.