Nyheter

Hur skulle tjänsten Oph.fi stöda ditt arbete bäst – hjälp oss med utvecklingen genom att besvara enkäten

Aktuellt Vuxenutbildning Yrkesutbildning Förskoleundervisning Högskoleutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Småbarnspedagogik Erasmus+ Lärare och pedagogisk personal
Vid Utbildningsstyrelsen har vi gjort små ändringar på vår webbplats, vars syfte är att göra det lättare att hitta information och göra det smidigare att uträtta ärenden. Berätta för oss hur vi har lyckats och besvara enkäten senast den 12.6.
Tietokone ja kädet

Oph.fi har etablerat sin plats som ett av experternas verktyg och som en informationskälla i frågor som gäller fostran, utbildning och internationalism. Under fjolåret ökade antalet besökare i webbtjänsten Oph.fi något jämfört med året innan och var sammanlagt 2 700 000. Till de populäraste innehållen hörde i fjol bland annat de förnyade anvisningarna och materialen för Move! -mätning samt som vanligt grunderna för läroplanerna, evenemangskalendern, publikationer, läromaterial och vanliga frågor.

Vi samlar årligen in respons genom kundenkäter och -intervjuer. Utifrån dem har vi definierat utvecklingsobjekten i Oph.fi. Med hjälp av den respons vi fick förra året har vi bland annat förtydligat innehållet och gjort det lättare att hitta följande innehåll:

  • Statsunderstöd och internationaliseringsfinansiering
  • Avsnittet Om oss och responssidan
  • Avsnittet Tjänster
  • Sidan Service för media

Hjälp oss att utveckla oss genom att besvara enkäten senast den 12.6.

Genom att svara påverkar och ger du oss värdefull information som stöd för utvecklingen. Målet är att vår webbplats ska betjäna alla användare bättre och på ett mer kundorienterat sätt än tidigare. Enkäten är öppen fram till den 12.6. och du kan besvara den på finska eller svenska. Det tar bara 5-10 minuter att besvara enkäten.

Nästa höst fördjupar vi oss i att göra det lättare att hitta innehåll. Detta gör vi genom att utveckla sökningen och förnya huvudnavigeringen. I enkäten kan du meddela om du i fortsättningen vill delta i utvecklingen av tjänsten Oph.fi och få information om enkäter och kundpanelen som ska inrättas.