Nyheter

Vi har gjort det lättare att hitta våra tjänstespecifika kontaktuppgifter och information om finansieringsomgångar

Aktuellt Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Småbarnspedagogik Internationalisering Finansiering
Vi utvecklar kontinuerligt Utbildningsstyrelsens webbsidor utifrån den respons vi får av våra kunder för att sidorna allt bättre ska betjäna alla våra användare. Med de senaste webbändringarna vill vi försäkra oss om att våra användare bättre än tidigare ska hitta kontaktuppgifterna till Utbildningsstyrelsens olika tjänster samt information om våra pågående ansökningar om statsunderstöd och finansiering för internationalisering.
Ihminen tietokoneen ääressä kirjoittamassa

Vi har på Utbildningsstyrelsen gjort mindre förändringar på våra webbsidor för att det ska vara lättare att hitta informationen och smidigare att använda sidorna. Som stöd för arbetet har vi dragit nytta av svaren och intervjuerna i samband med kundenkäten som gjordes kring oph.fi ifjol. Vi vill tacka alla som svarat på enkäten och deltagit i intervjuerna.

För att vi ska kunna betjäna våra kunder så bra som möjligt önskar vi i första hand att man tar kontakt med e-post till våra serviceadresser som vi följer under tjänstetid. Vi har nu publicerat en ny sida under namnet Fråga och ge respons, där vi har samlat länkarna till sidorna där du hittar mera information om våra tjänster. Serviceadressen för respektive helhet finns längst ner på varje sida. På samma gång har också responsblanketten som tidigare fanns på våra sidor tagits bort. 

Kom också ihåg att ta del av vår nya helhet där du hittar alla våra tjänster samlade på en sida. Vi hjälper gärna i alla frågor som berör våra tjänster. Innan du tar kontakt lönar det sig att kontrollera om din fråga redan finns bland våra vanliga frågor och svar.

Alla ansökningar om finansiering på en och samma sida

Utbildningsstyrelsen stöder utvecklingsprojekt inom utbildningssektorn genom att bevilja statsunderstöd. Vi stöder också internationaliseringen inom det finländska samhället med finansiering för internationell verksamhet. Information om understöd och finansiering som kan sökas har samlats på sidan Statsunderstöd och finansiering för internationalisering. 

Helhet har förtydligats och förenhetligats. Sidan med nyheter om pågående finansieringsomgångar har tagits ur bruk. Vyn för statsunderstöd och finansiering för internationalisering har förenhetligats och på sidan hittar du all information om den lediganslagna finansieringen. De pågående finansieringsomgångarna finns också samlade på ingångssidan till oph.fi och på sidorna om finansiering. Bekanta dig också med sidan Sök utvecklingsfinansiering, där du hittar kommande och pågående ansökningar om finansiering samt finansiering som är under bedömning och som beviljats. 

Ytterligare information