Hoppa till huvudinnehåll

Undervisningsväsendet, internationella program och Rysslands attack mot Ukraina


Information och anvisningar under Rysslands attack mot Ukraina.

På den här sidan hittar du stödmaterial som Utbildningsstyrelsen erbjuder skolorna, läroanstalterna och aktörerna inom småbarnspedagogik i anslutning till Rysslands attack mot Ukraina. Materialet tar bland annat fasta på hur man kan behandla situationen i småbarnspedagogiken och undervisningen samt hur man i Finland kan stödja lärandet för barn och unga som flytt från Ukraina. Vi erbjuder information och stöd också för organisationer och personer som deltar i internationella projekt och program. På sidan hittar du även nyheter och meddelanden samt svar på vanliga frågor som anknyter till ämnet.

Vi svarar på frågor som berör Ukraina på adressen info [at] oph.fi. Adressen är avsedd för utbildningsanordnare och anordnare av småbarnspedagogik samt för skolor, läroanstalter och aktörer inom småbarnspedagogik. I frågor som berör internationella projekt och program kan du ta kontakt på de programspecifika adresserna som finns längst nere på sidan.

Stöd för lärandet för barn och unga som flytt från Ukraina

alt-text (optional, uses title if not set)

Personer som flytt från Ukraina och som deltar i småbarnspedagogiken eller går …

Utbildningsstyrelsen följer upp antalet barn, unga och vuxna som flytt från Ukraina och som deltar i småbarnspedagogiken, går i skola eller studerar vid läroanstalterna i Finland. Vi följer också upp situationen för personer från Ukraina med hjälp av enkäter till anordnare av fostran och utbildning.

alt-text (optional, uses title if not set)

Småbarnspedagogik och förskoleundervisning för barn som flytt från Ukraina

Småbarnspedagogikens och förskoleundervisningens dagliga vardag med rutiner och interaktion stärker känslan av trygghet. På den här sidan har vi samlat information om möjligheterna inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen att stödja barn som flytt från Ukraina.

alt-text (optional, uses title if not set)

Stöd för lärandet i grundskolan för barn och unga som flytt från Ukraina

Det är viktigt att barnen och de unga som anländer till Finland snabbt erbjuds möjlighet att gå i skolan. På den här sidan finns information om stödformerna i undervisningen som förbereder för grundläggande utbildning och i den grundläggande utbildningen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Elevvården är skolans arbete för att främja välbefinnandet och stöder varje elev

Elevvården främjar delaktigheten, välbefinnandet och tryggheten hos såväl varje enskild elev som hos hela skolgemenskapen. När barn och unga som flytt från Ukraina till Finland börjar i den grundläggande utbildningen krävs det gemensamma diskussioner om verksamhetssätten i skolgemenskapen och skolans förfaringssätt ska vid behov ses över.

alt-text (optional, uses title if not set)

Material som stöd för undervisningen för barn och unga som flytt från Ukraina

På sidan finns länkar till material och information som Utbildningsstyrelsen och andra aktörer tagit fram och som även kan användas i undervisningen för barn och unga som flytt från Ukraina.

alt-text (optional, uses title if not set)

Stöd för studier inom gymnasieutbildning för unga som flytt från Ukraina

Det är viktigt att de unga som kommit till Finland på flykt undan kriget i Ukraina snabbt erbjuds möjlighet att fortsätta studera i en trygg gymnasiegemenskap som stärker känslan av delaktighet och samhörighet. På den här sidan har vi samlat information om möjligheterna inom gymnasieutbildningen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Stöd för studier inom yrkesutbildning för personer som flytt från Ukraina

Det finländska systemet för yrkesutbildning är flexibelt och erbjuder unga och vuxna som flytt från Ukraina till Finland individuella möjligheter till studier. Den här sidan innehåller information om möjligheterna inom yrkesutbildningen och om stödet för studierna.

alt-text (optional, uses title if not set)

Främjandet av ukrainska barns och ungas lärande och välbefinnande på sommaren

Det lönar sig för anordnare av fostran, undervisning och utbildning att i samarbete med olika aktörer erbjuda barn och unga verksamhet som främjar och upprätthåller lärandet och välbefinnandet även på sommaren. På den här sidan har vi samlat information om bland annat sommarstudier, hobbyer och annan verksamhet på sommaren.

Utbildningssystemet i Ukraina

alt-text (optional, uses title if not set)

Översikt av det ukrainska skolsystemet

På denna sida hittar du information om utbildningssystemet i Ukraina, från småbarnspedagogiken till utbildningen på andra stadiet.

alt-text (optional, uses title if not set)

Högre utbildning i Ukraina

Utbildningsstyrelsen har sammanställt ett informationspaket om högre utbildning i Ukraina.

Hur man kan behandla Rysslands attack mot Ukraina i småbarnspedagogiken och utbildningen

alt-text (optional, uses title if not set)

Rysslands attack mot Ukraina och innehåll i sociala medier i småbarnspedagogike…

I samband med den ryska attacken mot Ukraina är det möjligt att även yngre barn under skolåldern ser bilder och videor från kriget i medierna. Det är viktigt att personalen är medveten om den digitala värld som barnet tar del av. Syftet med detta material är att fungera som stöd för personalen inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen när man behandlar innehåll som barnen möter i olika medier.

alt-text (optional, uses title if not set)

Behandling av Rysslands attack mot Ukraina i småbarnspedagogiken och utbildning…

Stödmaterial för att behandla Ryslands attack mot Ukraina inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, i gymnasiet, yrkesutbildningen och i den grundläggande konstundervisningen och det fria bildningsarbetet.

alt-text (optional, uses title if not set)

Behandling av Rysslands attack mot Ukraina i undervisningen i olika läroämnen

Det här materialet har utarbetats som stöd för undervisningen i den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen och för att behandla Rysslands attack mot Ukraina i undervisningen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Behandling av innehåll i sociala medierna som berör Rysslands attack mot Ukraina

Stödmaterial för att hjälpa skolorna och läroanstalterna att hantera innehåll som barn och unga tar del av i sociala medier.

alt-text (optional, uses title if not set)

Blogg: Alla har rätt till en trygg lärmiljö utan diskriminering

Rysslands attack mot Ukraina är oacceptabel och chockerande för mänskligheten. Läs generaldirektör Minna Kelhäs blogginlägg.

alt-text (optional, uses title if not set)

Alla har rätt till en trygg vardag också i krissituationer

Anvisningar för hur man kan hantera mobbning, rasism och hatretorik i småbarnspedagogiken, skolorna och läroanstalterna.

alt-text (optional, uses title if not set)

Hantering av polarisering, motsättningar och konflikter

Stödmaterial för att hantera svåra situationer, motsättningar och polarisering i småbarnspedagogiken och undervisningen.

Hur Rysslands attack mot Ukraina påverkar internationella projekt och utbytesprogram

alt-text (optional, uses title if not set)

Programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren

Information om möjligheterna för projektaktörer inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren att stödja ukrainare som är på flykt undan kriget

alt-text (optional, uses title if not set)

Ansökan om statsunderstöd för internationalisering 2022

Information om hur Rysslands attack mot Ukraina påverkar ansökan om statsunderstöd för internationalisering inom småbarnspedagogik och allmänbildande utbildning.

alt-text (optional, uses title if not set)

EDUFI-praktik för högskolestuderande och nyutexaminerade

Information om hur Rysslands attack mot Ukraina påverkar EDUFI-praktik.

alt-text (optional, uses title if not set)

Programmet Team Finland Knowledge (TFK)

Information om hur Rysslands attack mot Ukraina påverkar programmet Team Finland Knowledge (TFK).

Material som stöd för beredskap inom fostran och utbildning

alt-text (optional, uses title if not set)

En vanlig, trygg vardag ger en god grund för kristålighet

Småbarnspedagogiken, undervisningen och utbildningen har en betydande roll i utvecklingen och upprätthållandet av barns och ungas mentala kristålighet.

alt-text (optional, uses title if not set)

Beredskap för hot mot informations- och cybersäkerheten samt för informationspå…

Information och material för personalen, barnen, eleverna och de studerande.

alt-text (optional, uses title if not set)

Beredskap för elbrist inom småbarnspedagogiken och utbildningen

Under den kommande hösten och vintern är det bra att även inom småbarnspedagogiken, i skolorna och vid läroanstalterna förbereda sig på elavbrott orsakade av eventuell elbrist.

Rådgivning och info

Organisationer och personer som deltar i internationella program kan vara i direkt kontakt på de programspecifika adresserna nedan.

Erasmus+  och Europeiska solidaritetskåren informerar på adresserna:

 • Erasmus+ för högskoleutbildning: erasmus.korkeakoulutus [at] oph.fi
 • Erasmus+ för yrkesutbildning: erasmus.ammatillinen [at] oph.fi
 • Erasmus+ för allmänbildande utbildning: erasmus.yleissivistava [at] oph.fi
 • Erasmus+ för vuxenutbildning: erasmus.aikuiskoulutus [at] oph.fi
 • Erasmus+ för unga: nuoriso [at] oph.fi
 • Erasmus+ Sport rådger på adressen: Sport [at] oph.fi
 • Europeiska solidaritetskåren: nuoriso [at] oph.fi

 Övriga internationella projekt och nätverk

 • Kreativa Europa: kulttuuri [at] oph.fi
 • Nordplus: kenneth.lundin [at] oph.fikristiina.Savikurki [at] oph.fi
 • EDUFI-praktik: kv-hakulomake [at] oph.fi
 • EDUFI Fellowship, EDUFI Winter School och The Finnish Government Scholarship Pool -stipendium: paivi.jokinen [at] oph.fi 
 • Tjänstemannautbyte: ritva.ukkonen [at] oph.fi
 • Finska språket och kulturen: skk [at] oph.fi
 • Statsunderstöd för internationalisering: yvonne.nummela [at] oph.fi, mika.kananen [at] oph.fi
 • Erkännande av examina: recognition [at] oph.fi

Om du vill fråga om den nationella situationen eller om du inte hittar rätt serviceadress i listan ovan, kan du ta kontakt på adressen info [at] oph.fi.