Nyheter

Utbildningsstyrelsen satsar på att utveckla kundupplevelsen och kundernas ärendeuträttande – en färdplan styr arbetet under de kommande åren

Aktuellt Digitalisering Kvalitet och utveckling UBS påverkar
Utbildningsstyrelsens tjänster i anslutning till främjande av utbildning, småbarnspedagogik, kontinuerligt lärande och internationalisering omfattar nästan alla finländare och internationella studerande som är intresserade av den finländska utbildningen. Utbildningsstyrelsen satsar på att utveckla kundupplevelsen och firar första veckan i oktober både den globala kundtjänstveckan och den globala kundupplevelsedagen.
mies kannettavan tietokoneen kanssa kirjastossa

Utbildningsstyrelsen har som mål att i enlighet med sitt servicelöfte garantera sakkunnigtjänster av hög kvalitet samt att kunderna smidigt kan uträtta sina ärenden. 

– Vid Utbildningsstyrelsen har ett team för kundrelationer varit verksamma i ungefär ett års tid. Teamet har haft som uppgift att genom utveckling av kundupplevelsen och ärendeuträttandet stödja uppnåendet av våra övergripande mål, såsom jämlikhet inom utbildningen och internationaliseringen, barnens, elevernas och de studerandes välbefinnande, kontinuerligt lärande och ökad öppenhet i samhället, sammanfattar Paula Merikko, direktör för huvudfunktionen Kundrelationer och information vid Utbildningsstyrelsen.

Utveckling av kundupplevelsen under de kommande åren

Utbildningsstyrelsens kunder är barn, elever och studerande, sakkunniga inom utbildning och internationalisering, anordnare av småbarnspedagogik och utbildningsanordnare samt högskolorna, arbetslivet och hela det omgivande samhället med dess beslutsfattare. 

Färdplanen för kundupplevelsen som utarbetats för Utbildningsstyrelsen för år 2022–2026 styr arbetet med att utveckla kundupplevelsen och ärendeuträttandet under de kommande åren.

– Utvecklingen av kundupplevelsen och kundernas ärendeuträttande är kontinuerliga processer. Utbildningsstyrelsens omfattande utbud av tjänster har en inverkan på vardagen för många människor och organisationer, och det är viktigt att vi i fortsättningen alltmer systematiskt utnyttjar vår kundförståelse, inkludering och tjänstedesign vid utvecklingen av våra tjänster, säger Elina Piskonen, kundupplevelsechef vid Utbildningsstyrelsen. 

Webbinarium om utveckling av kundupplevelsen veckans höjdpunkt

Firandet av kundtjänstveckan inleddes redan på måndagen med ett webbinarium för utbildningsanordnare om nyttan med att förbättra kundupplevelsen. Webbinariet samlade ungefär 450 deltagare från olika läroanstalter, högskolor och andra intressegrupper.

– Vi ville lyfta upp temat utveckling av kundupplevelsen inom utbildning till diskussion under veckan och utbyta erfarenheter. ”Webbinariet med kundupplevelsen som tema upplevdes som intressant och nödvändigt även av utbildningsanordnarna, så vi kommer även i fortsättningen att ordna likande tillställningar” konstaterar kundtjänstchef Annika Grönholm.

Utbildningsstyrelsen har idag den 4 oktober lanserat nya webbsidor om ärendeuträttande och kundupplevelsen, där vi samlar central information om Utbildningsstyrelsens tjänster och kundrelationer. Sidorna utvecklas och på sidorna sammanställs innehåll i anslutning till utvecklingen av kundupplevelsen och ärendeuträttandet. På sidorna hittar du i fortsättningen även en lägesbild om våra tjänster. Den första lägesbilden publiceras i början av 2023. 

Mer information

Paula Merikko, direktör, kundrelationer och information, paula.merikko [at] oph.fi

Elina Piskonen, kundupplevelsechef, elina.piskonen [at] oph.fi

Annika Grönholm, kundtjänstchef, annika.gronholm [at] oph.fi