Nyheter

Utbildningsstyrelsens stipendium för doktorander som flytt från Ukraina kan fortfarande sökas

Program Högskoleutbildning Stidpendier för forskare Internationalisering Ukraina

Utbildningsstyrelsens stipendieprogram EDUFI Fellowship for doctoral students from Ukraine erbjuder fortsättningsvis stipendier för doktorander som flytt från Ukraina.

Ansökningsomgången öppnade i maj 2022 som en del av nationella stödåtgärder för studerande och forskare från Ukraina. Hittills har totalt åtta ukrainska doktorander inom olika vetenskapsområden vid tre mottagande universitet beviljats stipendium. Stipendierna kan fortfarande sökas.

Grunderna för beviljande av stipendium är till många delar flexibla: alla vetenskapsområden och alla finländska universitet är behöriga för programmet. Stipendiet kan beviljas både personer som nu påbörjar sina doktorandstudier och personer som fortsätter sina doktorandstudier. Studierna kan genomföras under stipendieperioden i Finland vid antingen ett finländskt eller ett ukrainskt universitet. Vid valet av stipendiemottagare prioriteras i synnerhet personer som anlänt från Ukraina efter den 24 februari, men även doktorander som vistats i Finland redan före detta datum kan ansöka om stipendium.