Nyheter

De flesta skolelever i Europa har ett långt sommarlov

Aktuellt Grundläggande utbildning Internationell jämförelse
Skoleleverna i Finland har nu inlett sitt drygt nio veckor långa sommarlov. Det rör sig inte om en exceptionellt lång ledighet, eftersom sommarlovets längd i majoriteten av grundskolorna i Europa är 9–12 veckor.
Tre elever springer utanför.

Kortast sommarlov, sex veckor, har skoleleverna i Danmark, Nederländerna och Liechtenstein samt i skolorna i vissa tyska delstater och schweiziska kantoner. 

Som längst är sommarlovets längd 13 veckor. Så länge är skoleleverna lediga i Lettland, på Malta och i vissa regioner i Italien.

Skolelevernas sommarlov i Europa på kartan

Karta: Längden hos skolelevernas sommarlov i olika delar av Europa. Som källa har en karta som publicerats av Eurydice-nätverket använts.

I de flesta av länderna i Europa inleds sommarlovet under perioden slutet av maj till mitten av juni. Eleverna återvänder vanligtvis till skolan i september: i 15 länder inleds skolåret den 1 september. Skolåret inleds i augusti i Finland och de övriga nordiska länderna samt i Schweiz, Liechtenstein och de franskspråkiga delarna av Belgien. 

I de lägre och övre årskurserna i grundskolan är loven i regel lika långa i Europa, men i sex länder finns det en skillnad på några dagar mellan lovens längd i de lägre och de övre årskurserna. 

Enligt grundlagen är antalet skoldagar per år 187–190 dagar i Finland. Antalet dagar varierar beroende på om självständighetsdagen, trettondagen och första maj infaller på en vardag. 

Antalet skoldagar under läsåret har fastställts på nationell nivå även i de flesta andra länderna i Europa. Eleverna i de lägre årskurserna i grundskolan i Europa har i genomsnitt 181 skoldagar per läsår, och eleverna i de övre årskurserna 179. Det förekommer dock skillnader mellan länderna: antalet skoldagar är lägst i Frankrike (162 dagar) och högst i Italien och Danmark (200 dagar). Å andra sidan har Frankrike den längsta läroplikten (även obligatorisk förskoleundervisning ingår) i Europa, 15 år. I genomsnitt är längden för läroplikten i Europa 10–11 år.   

I Finland kan de lokala utbildningsanordnarna fatta beslut om vilken dag skolarbetet inleds samt om tidpunkten och längden för loven under skolåret. Detta är inte särskilt vanligt i Europa, eftersom den nationella utbildningsmyndigheten fattar beslut om loven i de flesta europeiska länder. I praktiken infaller dock loven för skoleleverna i Finland vid nästan samma tidpunkt och är ungefär lika långa i hela landet. Dock avslutas läsåret på samma dag i alla grundskolor i Finland: enligt förordningen om grundläggande utbildning avslutas läsårets skolarbete den sista vardagen vecka 22. 

Uppgifterna som nyheten bygger på är hämtade ur rapporter som publicerats av Europeiska kommissionens nätverk Eurydice och OECD

Eurydice-nätverket tar fram utredningar och rapporter om aktuella teman inom utbildning. Utbildningsstyrelsen ansvarar för nätverkets verksamhet som berör Finland.

Eurydice-nätverket har 37 medlemsländer: Utöver medlemsländerna i EU ingår även Albanien, Bosnien-Hercegovina, Island, Liechtenstein, Montenegro, Norge, Nordmakedonien, Serbien, Schweiz och Turkiet.

Education at a Glance (EAG) är en indikatorrapport för utbildning som publiceras årligen av OECD. Uppgifterna i rapporten möjliggör granskning och jämförelse av skolsystemen ur ett flertal olika perspektiv. I publikationen ingår utöver OECD-länderna även uppgifter om Brasilien, Argentina, Kina, Indien, Indonesien, Saudiarabien och Sydafrika.

Den viktigaste källan för nyheten är Eurydice-rapporten The organisation of school time in Europe. Även andra Eurydice-rapporter och OECD-rapporten Education at a Glance har använts som källor.
 

Mer information