Nyheter

Hjälp med bedömningen – fortbildningen i bedömning våren 2023 inleds

Aktuellt Grundläggande utbildning Bedömning och betyg
Utbildningsstyrelsen ordnar avgiftsfri fortbildningen om bedömningen av elevens lärande och kunnande för lärare och rektorer inom den grundläggande utbildningen samt andra som är intresserade av bedömning. Det finns fortfarande gott om plats i vårens fortbildningar. Anmälning senast en vecka i förväg.
Opettaja neuvoo oppilasta tabletilla

Ett plock ur utbudet:

 • Bedömning av elever i behov av stöd för lärande 27.3.2023
 • Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 29.3.2023 (webbinarium på finska)
 • Taide- ja taitoaineiden sekä valinnaisten aineiden arviointi 12.4.2023 (webbinarium på finska)
 • Arvioinnin yleiset periaatteet ja todistusmerkinnät/Allmänna principer för bedömningen och betygsanteckningar 19.4.2023 (tvåspråkigt webbinarium)

Utbildningsstyrelsen publicerade 19.1.2023 kunskapskrav för vitsorden 5, 7 och 9 för läsårsbedömningen i årskurs 6. Samtidigt preciserades de tidigare kunskapskraven för vitsordet 8. Fortbildning om kunskapskraven ordnas efter att de träder i kraft 1.8.2023.

Webbinarier på finska om aktuella teman inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen

Många ändringar har ägt rum inom småbarnspedagogiken och utbildningen under de senaste åren. Utbildningsstyrelsen ordnar därför under våren även webbinarier som behandlar aktuella teman inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. Webbinariernas språk är finska. Webbinarierna är avsedda att fungera som ett stöd för implementeringen av läroplanerna i praktiken och samtidigt skapa en helhetsbild av de tematiska helheterna i anslutning till småbarnspedagogiken och utbildningen. 

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 har uppdaterats ett tiotal gånger. I augusti 2023 träder de uppdaterade grunderna om läsårsbedömningen i årskurs 6 i kraft samt uppdaterade grunder om elev- och studerandevården och engagerande arbete i skolgemenskapen. För småbarnspedagogikens del uppdaterades grunderna för läroplanen gällande stöd för barnet år 2022.

Under de finskspråkiga webbinarierna behandlas bland annat följande teman:

 • Toimintakulttuurin kehittäminen. Inspelningen kommer att publiceras på Utbildningsstyrelsens webbplats.
 • Ajankohtaista kieltenopetuksessa 15.3.2023
 • Inklusiivisen varhaiskasvatuksen johtaminen 17.3.2023
 • Kouluruokailu hyvinvoinnin oppimisympäristönä 75 vuotta 29.3.2023
 • Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 5.4.2023
 • Oppimisympäristöt varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 12.4.2023
 • Perusopetuksen oppimisympäristöt 27.4.2023
 • Laaja-alainen osaaminen perusopetuksen tavoitteena 3.5.2023
 • Laaja-alainen osaaminen ja oppimisen alueet varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 10.5.2023

Mer information:

undervisningsrådet Tiina Luomanen, tiina.luomanen(at)oph.fi