Nyheter

Kom och träffa oss på Educa-mässan 27–28.1.2023!

Aktuellt
Välkommen att träffa oss på Educa 2023-mässan i Mässcentret i Helsingfors den 27–28 januari 2023. Utbildningsstyrelsen deltar också i år i det svenskspråkiga programmet i kvarteret Hörnan. Årets tema i det svenskspråkiga kvarteret är En god utbildning för alla.
En man står i förgrunden och tittar upp. Han har ett headset på sig. Publiken syns sitta i bakgrunden.

Du hittar oss i vår svenskspråkiga monter 6p35 och i vår finskspråkiga monter 6m60.

På fredagen kl. 14–15 ordnar vi en svenskspråkig paneldiskussion där undervisningssektorns experter dryftar hur vi kan trygga jämlika möjligheter längs med hela lärstigen för våra barn, elever och studerande oberoende av modersmål, kön, inlärningssvårigheter, etnicitet eller socioekonomisk bakgrund. Efter det, kl. 15.05–15.25 bjuder vi på en live-sändning från Hörnan där sakkunniga inom undervisningssektorn debatterar skolans betydelse för ett jämlikt liv och det arbete som ligger bakom en jämlik skola. På lördagen kl. 12–13 ordnar vi tillsammans med Svenska kulturfonden, Ung företagsamhet rf en diskussion om hur unga i Svenskfinland ser på behovet av språkkunskaper.

Vi är starkt tvåspråkiga också på vår huvudmässavdelning. Temat för vår mässavdelning är Möten efter den långa coronatiden. På fredagen kl. 15.30–16 ordnar vi en tvåspråkig diskussion om att utveckla jämlikheten i i bedömningen av elevens lärande och kunnande i den grundläggande utbildningen. Och på lördagen kl. 11.30–12 samtalar vi på två språk om fördelar och möjligheter med lättläst språk i undervisningen.

Våra sakkunniga är på plats

Kom gärna och prata med våra sakkunniga om aktuella teman kring utbildning.

På plats är bland annat

 • undervisningsråd Maj-Len Engelholm (grundläggande utbildning, bedömning)
 • undervisningsråd Pamela Granskog (modersmål och litteratur, svenskspråkig gymnasieutbildning, grundläggande konstundervisning)
 • direktör Kurt Torsell (direktör svenskspråkig verksamhet)
 • undervisningsråd Ingeborg Rask (svenskspråkig yrkesutbildning)
 • undervisningsråd Charlotta Rehn (svenskspråkig småbarnspedagogik)
 • specialsakkunnig Annika Westerholm (statistik, utredningar och analyser om den svenskspråkiga utbildningen på alla stadier)
 • specialsakkunnig Sonja Hyvönen (svenskspråkig utbildning, allmänbildande utbildning)
 • undervisningsråd Christine Söderek (elevvård och studerandevård i svenskspråkig utbildning)
 • undervisningsråd Kristian Smedlund (matematik, lärmiljöer, naturvetenskap, informations- och kommunikationsteknologi, svenskspråkig allmänbildande utbildning)
 • undervisningsråd Yvonne Nummela (finska som andra inhemska språk, utveckling av undervisningen i främmande språk i svenskspråkiga skolor och småbarnspedagogik, språkprogram, provet i muntliga språkfärdigheter)
 • Belinda Kardén (koordinator, Läsrörelsen)

Vid vår monter får du också information om skolornas möjligheter att delta i internationalisering bland annat genom Erasmus+ och Nordplus-programmen. Du kan också bekanta dig med de nyaste läromedlen och publikationerna från vårt förlag UBS Läromedel.

Följ oss under evenemanget på Twitter: #Educa2023 #LärandetSomPassion