iloisia nuoria aikuisia keskustelemassa tapahtumassa

Kom och träffa oss på Educa-mässan!

Vi deltar återigen i Educa, det största årliga evenemanget inom undervisning och pedagogik. Mässan är öppen fre 27.1 kl. 10–19 och lö 28.1 kl. 10–17. Evenemangets huvudtema är Framtidens bildning – betydelsen av fostran, undervisning och forskning. Educas program består av högklassiga föreläsningar, program på mässavdelningarna och en utställning om branschen.  

Du hittar vår huvudmässavdelning i Mässcentret nära Lärarens vardagsrum (avdelningsplats 6m60). På avdelningen kan du träffa våra experter, höra om programmen Erasmus+ och NordPlus och bekanta dig med läromedel och publikationer från vårt förlag UBS Läromedel. Temat för vår mässavdelning är ”Möten” efter den långa coronatiden.  

Vi betjänar svenskspråkiga mässbesökare särskilt på avdelningsplatsen 6p35 i Hörnan, som ligger nära TIETO-scenen. Utbildningsstyrelsen är starkt tvåspråkig också på sin huvudmässavdelning.   

Du kan registrera dig till Educa-mässan redan på förhand. Evenemanget är avgiftsfritt för alla registrerade yrkespersoner inom undervisning, fostran och forskning.  Mer information hittar du på Mässcentrets webbplats. 

Vårt scenprogram på Educa

Vårt scenprogram på Educa (programmet går på finska - för det svenskspråkiga programmet kolla Hörnan längre ner på sidan)

Våra scenprogram lyfter fram strategiskt centrala teman, såsom förnyat stöd inom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningens utvecklingsriktningar, förnyelse av utvärderingen, kvalitetsstrategi för gymnasieutbildningen, partnerskap mellan yrkesutbildning och arbetslivet, hållbart välbefinnande inom fostran och utbildningen samt fördelar och möjligheter med lättläst språk i undervisningen. Här nedan presenterar vi det finskspråkiga programmets rubriker och innehåll översatt till svenska. 

Fredag 27.1.2023  

* Tieto-scenen 

Kl. 11.00–11.30: Förnyat stöd för barn inom småbarnspedagogiken

Den länge efterlängtade reformen av stödet för barn inom småbarnspedagogiken har genomförts. Ändringarna i lagen, grunderna för planen för småbarnspedagogik och de lokala planerna för småbarnspedagogik skapar en god grund för likvärdig praxis. Vad händer nu och vad bör beaktas i det lokala utvecklingsarbetet? På scenen står undervisningsråden Kati Costiander och Kati Kaplin-Sainio.

Kl. 11.30–11.45: Hur går det med den tvååriga förskoleundervisningen?

Försöket med tvåårig förskoleundervisning är inne på sitt andra år. Hur går det med försöket och förskoleundervisningens framtid? På scenen står undervisningsråd Arja-Sisko Holappa och sakkunnig Niina Mähönen 

* Sal 101 C 

Kl. 12.00–12.30: Yrkesutbildning som partner för arbetslivet

De snabba förändringarna i arbetslivet berör unga och vuxna. Kom och hör hur man flexibelt kan lära sig ett nytt yrke på arbetsplatsen och uppdatera sin yrkesskicklighet under hela karriären. På individuellt planerade studievägar kan kunnandet utökas även utomlands. På scenen står undervisningsråd Riikka Vacker och programexpert Mika Kananen.

* Rum 103 

Kl. 14.15–14.45: Att bygga upp gymnasieutbildningens kvalitet

Gymnasierna i vårt land håller på att övergå till en ny läroplansperiod 2021–2024. Implementeringen av och utvecklingsarbetet med de nya läroplanerna stöds av kvalitetsstrategin för gymnasieutbildningen. Det är ett verktyg för långsiktig och stabil kvalitetsutveckling för utbildningsanordnare och anställda. Kom och bekanta dig med kvalitetsstrategin som fokuserar på studeranden och hens lärande samt hela gymnasiegemenskapens välbefinnande. När man bygger upp kvaliteten är det fruktbart att ha interaktion med och lära sig av andra även över nationsgränserna. I slutet av programmet får du höra ett informationsinslag om hur Erasmus+- och Nordplus-programmens mobilitets- och projektverksamhet möjliggör detta. På scenen står undervisningsråd Petri Lehikoinen, undervisningsråd Teijo Koljonen och ansvarig sakkunnig Tytti Voutilainen.

Kl. 14.45–15.30: Vart är du på väg, grundläggande utbildning?

Den 50-åriga grundskolan firar sitt jubileumsår under exceptionella tider, är starkt aktuell och utvecklas hela tiden. Den grundläggande utbildningen förändras med samhället, och i bakgrunden finns omfattande förändringstrender såsom digitalisering, omvälvningarna i arbetslivet och klimatförändringen.  Hur borde skolan förändras? Och vad borde bevaras? I paneldebatten funderar man på den grundläggande utbildningens utvecklingstrender utifrån framtidsscenarier som producerats genom prognostisering och allmänhetens frågor. I panelen sitter Utbildningsstyrelsens generaldirektör Minna Kelhä, direktör Jarkko Niiranen, direktör Kurt Torsell och undervisningsråd, enhetschef Marjo Rissanen. Programledare är undervisningsråd Päivi Nilivaara.

Kl. 15.30–16.00: Att utveckla jämlikheten i bedömningen

Kom och lyssna på aktuell information om preciseringar i anknytning till bedömning i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. I den tvåspråkiga presentationen ges också information om Utbildningsstyrelsens fortbildningar och stödmaterial för ibruktagandet av bedömningskriterierna och kunskapskraven för läsårsbedömningen i årskurs 6 och utvecklingen av bedömningen. På scenen står undervisningsråden Marjo Rissanen och Maj-Len Engelholm.

Lördag 28.1.2023 

* Tieto-scenen 

Kl. 10.30–11.15: Flera samtidiga störningars många ansikten 

Utbildningssektorn har redan under en längre tid levt i situationen med flera samtidiga störningar som berör hela samhället. Störningarna beror på de många samtidiga kriserna, såsom coronapandemin och Rysslands attack mot Ukraina och dess följder som elbrist, hybrid- och cyberhot och informationspåverkan. I programmet behandlas aktuella frågor inom fostran och utbildning som beror på situationen med många störningar. På scenen Utbildningsstyrelsens generaldirektör Minna Kelhä, undervisningsråd Laura Francke och undervisningsråd Tiina Luomanen.

* Taito-scenen 

Kl. 12.45–13.30: Hållbart välbefinnande i fostran och utbildningen

Kom och diskutera välbefinnande och säkerhet inom fostran och utbildning med Utbildningsstyrelsens sakkunniga. Vi granskar hur nationella handlingsprogram och gemensamt utvecklade anvisningar, material och modeller stöder förverkligandet av välfärd och säkerhet i kommuner och skolor. På scenen står specialsakkunnig Riina Länsikallio, koordinator Helena Suomela, specialsakkunnig Hanna Järvenpää, ledande sakkunnig Pekka Tiitinen och programdirektör Antti Blom.

* Rum 201 auditorium 

Kl. 11.30–12.00: Fördelar och möjligheter med lättläst språk i undervisningen 

Behovet av lättläst läromaterial har ökat betydligt under de senaste åren. Hur kan lättläst språk utnyttjas på ett mångsidigt sätt i undervisning och lärande? I den tvåspråkiga diskussionen lyfter experter inom lättläst och lärare fram olika sätt att använda både skrivet och talat lättläst i utbildningen i stor utsträckning. Med hjälp av exempel går vi igenom hur stödbilder vid sidan av skrivet och talat lättläst språk hjälper eleven att komma ihåg och stärker hens förståelse i olika läroämnen. Dessutom presenterar vi hur annan lättläst litteratur kan utnyttjas i undervisningen. På scenen står Leealaura Leskelä från Selkokeskus, Susanna Lähteenmäki från Valteri center för lärande och kompetens, Marie Selenius från Lärum, Jolin Slotte från LL-Center och Petra Bredenberg från Utbildningsstyrelsen. 

Kl. 12.00–12.30: Antirasism i lärandet, undervisningen, handledningen och fostran

Hur kan vi genom antirasism öka delaktigheten och skoltrivseln, främja samhällets mottaglighet och göra integrationsarbetet mer effektivt? Utbildningsstyrelsens specialsakkunnig Anne Kolehmainen och justitieministeriets specialsakkunnig Katriina Nousiainen introducerar antirasism och dess teman och begrepp samt presenterar stödmaterial för lärare och skolor som har producerats inom ramen för JM:s handlingsprogram mot rasism och för goda relationer samt kampanjen ”Jag är antirasist”.

Kl. 12.30–13.00: Hur kan man lösa den globala utbildningskrisen?

Kom och diskutera med experter på utvecklingssamarbete inom undervisningssektorn om Finlands roll och hur den finländska sakkunskapen och innovationerna stöder lösningar på den globala utbildningskrisen. Evenemanget ordnas av Kompetenscentret för utvecklingssamarbete inom utbildningssektorn (FinCEED), som stärker den finländska sakkunskapen inom utbildning och utveckling samt utbildar, nätverkar och rekryterar till internationella uppdrag inom undervisningsbranschen. På scenen står specialsakkunnig Iina Soiri/ Team Finland Knowledge, Pretoria och som moderator fungerar sakkunnig Saara Paavilainen/ FinCEED.

Hörnans program

Hörnans program 

Fredag 27.1.2023

Scenen 6p30

Kl. 14.00–15.00 Olika bakgrunder – jämlika möjligheter?

Står våra barn på samma startlinje när de inleder skolgången? Hur kan vi trygga jämlika möjligheter längs med hela lärstigen, från småbarnspedagogiken upp till andra stadiet, för våra barn, elever och studerande oberoende av modersmål, kön, inlärningssvårigheter, etnicitet och socioekonomisk bakgrund?

Paneldeltagare utvärderingsexpert Chris Silverström, NCU, rektor Josefin Svedin, Valteri, koordinator Emilia Christiansen, Sydkustens landskapsförbund, ledande utvärderingsexpert Jan Hellgren, NCU, inkluderingsexpert Malin Gustavsson, Ekvalita och modersmålslärare Camilla Nygård, Zachariasskolan. Moderator undervisningsråd Pamela Granskog, Utbildningsstyrelsen.

* Finlands svenska lärarförbunds monter 6p40

Kl. 15.05–15.25 Live från Hörnan: Vad föds vi till? Skolans betydelse för ett jämlikt liv

Skolan är en neutral arena, en plattform där drömmar och möjligheter möts. Där vi oberoende vem vi är och vilken bakgrund vi kommer ifrån ska få samma start på livet och utbildningsstigen. Samtidigt ligger ett ständigt och hårt arbete bakom en jämlik skola. Hur fortsätter vi skapa mervärde över hela utbildningssektorn? Vilka är våra målsättningar och vilka utmaningar möter vi i vardagen? Här går vi in på best practices och goda historier om hur det är att vara en föregångare på olika plan när det kommer till en jämlik skola. Medverkande Pamela Granskog, Utbildningsstyrelsen och aktörer inom jämställdhetsprojekt. Moderator Anna Bertills.

Lördag 28.1.2023

* Scenen 6p30 

Kl. 12.00–13.00 Unga + språk = sant?

Hur ser unga i Svenskfinland på behovet av språkkunskaper? Varför väljer allt färre högstadieelever och gymnasiestuderande att läsa främmande språk och hur kan vi vända den trenden? Vad motiverar unga till språkstudier? En diskussion som riktar sig till språklärare och alla andra intresserade. Moderator Katarina von Numers-Ekman, ombudsman i utbildningsteamet på Svenska kulturfonden. Arrangör Svenska kulturfonden, Ung företagsamhet rf och Utbildningsstyrelsen.

Se även Educas övriga mässprogram

Se även Educas övriga mässprogram
Bekanta dig med bakgrundsmaterialet

Bekanta dig med bakgrundsmaterialet 

Nedan har vi samlat mer information om våra aktiviteter och teman som presenteras under Educa. Vårt bakgrundsmaterial kompletteras ännu före mässan.

Försöket med tvåårig förskoleundervisning


Undervisnings- och kulturministeriet genomför ett försök med tvåårig förskoleundervisning. Försöket pågår från och med början av augusti 2021 till slutet av maj 2024. Utbildningsstyrelsen har utarbetat grunder för läroplanen för försöket med tvåårig förskoleundervisning.

Läs mer
Läromedel

UBS Läromedel

UBS Läromedel producerar mångsidigt läromedel för olika målgrupper. På Utbildningsstyrelsens mässavdelning kan du bekanta dig med våra nyaste produkter.

Vi ger ut material såväl på svenska som på finska för den grundläggande utbildningen och andra stadiets utbildningar. I vårt utbud finns över 400 produkter. Tyngdpunkten inom den svenskspråkiga läromedelsutgivningen ligger på specialundervisningen och den grundläggande yrkesutbildningen. Vi ger också ut läromedel för andra små målgrupper. 

På Utbildningsstyrelsens mässavdelning kan du bekanta dig också med digitalt material, från lärarmaterial till elevers digitala övningar, som kan användas avgiftsfritt på Utbildningsstyrelsens webbplats. Alla läromedel kan köpas i Utbildningsstyrelsens nätbokhandel.

Internationalism – vidga din värld!

Erasmus+-programmet för allmänbildande utbildning stöder samarbete mellan europeiska skolor och daghem och elev- och personalutbyte mellan dem.
Nordplus-programmen möjliggör utvecklingsverksamhet från småbarnspedagogik till högskoleutbildning i de nordiska länderna, Baltikum och de självstyrande områdena.
Vägled unga ut i världen
Vägled unga ut i världen – även en kort utlandserfarenhet kan stärka en ung persons självförtroende och öka välbefinnandet. Kunskap från utlandet hjälper vidare i livet.
Maailmalle.net är en webbtjänst för unga och professionella inom handledningsbranschen. På webbplatsen finns information om studier, arbetspraktik, volontärarbete och ungdomsutbyte utomlands.

Yrkesutbildning som partner för arbetslivet

De snabba förändringarna i arbetslivet berör unga och vuxna. På arbetsplatsen kan man flexibelt lära sig ett nytt yrke och uppdatera sin yrkeskunskap genom hela arbetskarriären. Lärstigarna planeras individuellt utgående från den studerandes och från arbetslivets behov. Med de individuellt planerade lärstigarna kan man också öka sitt kunnande utomlands. Utbildningsstyrelsen stöder lärande i arbetslivet och internationell rörlighet. Nedan har vi samlat information och material om temat.