Meddelanden

Nästan alla som gått ut grundskolan på våren har studieplats före årets slut 

Aktuellt Yrkesutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Utbildning som handleder för examensutbildning Fritt bildningsarbete Statistik
Utbildningsstyrelsen beräknar att drygt 55 000 förstaklassare inleder grundskolan i augusti. Sammanlagt ungefär 76 000 nya studerande börjar i gymnasiet eller inleder studier som leder till yrkesinriktad grundexamen. Över 99 procent av de unga som slutför den grundläggande utbildningen på våren inleder fortsatta studier före årets slut.
 Eleven skriver koncentrerat vid skrivbordet.

I höst beräknas cirka 55 000 förstaklassare börja i skolan. Detta är nästan ett par tusen elever färre än förra hösten. Storleken på åldersklassen som inleder sin skolgång har minskat redan i flera års tid. I fjol var antalet förstaklassare över 57 000, medan antalet ännu 2020 var över 60 000. 

Däremot har antalet elever som börjar i årskurs 7 ökat. I augusti kommer drygt 64 000 elever att börja i årskurs 7. Sammanlagt över 552 000 elever går i årskurserna 1–9.  

Endast några hundra fortsätter inte studera genast efter den grundläggande utbildningen 

De som har slutfört den grundläggande utbildningen verkar bättre än tidigare få en studieplats för fortsatta studier i och med att läroplikten utvidgats. Under de två föregående åren har nästan alla som slutfört den grundläggande utbildningen på våren, 99,5 procent, inlett fortsatta studier på hösten samma år. Antalet unga som inte fortsatte studera efter att den grundläggande utbildningen slutförts på våren var endast omkring 250. Utifrån detta kan man förmoda att nästan alla som slutfört den grundläggande utbildningen även våren 2023 inleder fortsatta studier på hösten.

Det årliga antalet unga som slutfört den grundläggande utbildningen och är skyldiga att söka sig till utbildning uppgår till något under 60 000. Över hälften av dem går genast vidare till gymnasiet och över 40 procent inleder studier för att avlägga en yrkesinriktad grundexamen.

Resten inleder studier som inte leder till examen. Det största antalet nya studerande finns inom den utbildning som handleder för examensutbildning (Hux). Över 3 000 unga som nyss slutfört den grundläggande utbildningen inledde dessa studier förra hösten. Flera hundra unga som nyligen slutfört den grundläggande utbildningen inleder de ettåriga studierna inom det fria bildningsarbetet vid folkhögskolorna och utbildningen som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA). 

Utifrån de nuvarande ansöknings- och antagningsuppgifterna verkar andelen unga med ett främmande språk som modersmål öka till 8 procent av alla som slutfört den grundläggande utbildningen på våren och inleder fortsatta studier. Denna andel var 6,9 procent ännu i fjol. I fjol hade 5,1 procent svenska som modersmål. 

Antalet nya studerande i gymnasiet och yrkesutbildningen på samma nivå som tidigare   

Utbildningsstyrelsen beräknar att sammanlagt över 37 000 studerande inleder sina gymnasiestudier i höst. I denna siffra ingår också vuxenstuderande inom gymnasieutbildningen. Antalet är ungefär detsamma som under tidigare år.

I fjol studerade sammanlagt cirka 109 600 studerande i gymnasiet. I siffran ingår utöver den finländska gymnasieutbildningen nästan 2 200 studerande som avlägger internationella studentexamina – dvs. internationella gymnasielinjens IB-examen, DIA-examen vid tyska skolans gymnasium och EB-examen vid Europaskolans gymnasium.

Antalet studerande som inleder studier som leder till yrkesinriktad grundexamen verkar vara på samma nivå som i fjol: i augusti inleder uppskattningsvis cirka 39 000 studerande sina studier. I siffran ingår också andra än de som slutfört den grundläggande utbildningen i våras. Andelen som inleder sina studier i augusti har i allmänhet utgjort cirka två tredjedelar av det totala antalet studerande som inlett studierna under året. Under 2022 inledde cirka 66 000 studerande studier som leder till en yrkesinriktad grundexamen.

Det beräknade antalet nya studerande i olika utbildningar på hösten baserar sig på statistiken över sökande i den gemensamma ansökan samt uppgifterna i informationsresursen KOSKI. Närmare uppgifter om ansökan till vidareutbildning för den som slutfört den grundläggande utbildningen på våren finns i den färska statistiken i Utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen.  

Mer information  

Specialsakkunnig Irma Garam, fornamn.efternamn [at] oph.fi, tfn 029 533 8549   
Specialsakkunnig Siru Korkala, fornamn.efternamn [at] oph.fi, tfn 029 533 8610