Vi samlar regelbundet in data och respons om våra tjänster. Den första lägesbilden har publicerats i mars 2023 och vi publicerar lägesbilder tre gånger i året.
Lägesbild om Utbildningsstyrelsens tjänster 2023

 

 

Lägesbild om Utbildningsstyrelsens tjänster från september till december 2023

 

 

Lägesbild om Utbildningsstyrelsens tjänster från maj till augusti 2023

 

 

Lägesbild om Utbildningsstyrelsens tjänster från januari till april 2023

 

Lägesbild om Utbildningsstyrelsens tjänster