Vi samlar regelbundet in data och respons om våra tjänster. Den första lägesbilden har publicerats i mars 2023.
Lägesbild om Utbildningsstyrelsens tjänster