Ackreditering är ett säsongskort till Erasmus+-programmet! Ackrediteringen inom Erasmus+ för ungdomssektorn erbjuder organisationer som arbetar med unga ett sätt att söka finansiering för mobilitetsprojekt långsiktigt och med ett lätt ansökningsförfarande. Ackrediteringen garanterar årlig finansiering till organisationen under programperioden 2021–2027.
Kaksi nuorta puolilähikuvassa. Toisella hattu päässä ja tumma iho, toisella kaljupää, vaalea iho ja vaatteissa sateenkaari-merkkejä.

Sedan början av 2021 kan organisationer söka finansiering för mobilitetsprojekt inom Erasmus+ för ungdomssektorn på två olika sätt:

  • organisationen söker och beviljas ackreditering. Den ackrediterade organisationen skickar sitt budgetförslag till den nationella byrån varje år.
  • organisationen saknar ackreditering. Den kan ansöka om projektstöd för mobilitetsprojekt vid enskilda ansökningsomgångar.

Ackrediterade organisationer kan vara samarbetspartner i enskilda projektansökningar.