Ackreditering är ett säsongskort till Erasmus+-programmet! Ackrediteringen erbjuder organisationer som arbetar med unga ett sätt att söka finansiering för mobilitetsprojekt långsiktigt och med ett lätt ansökningsförfarande. Ackrediteringen garanterar årlig finansiering till organisationen under programperioden 2021–2027.

Ackrediteringsansökan bör lämnas in senast den 1 februari 2021, om organisationen vill få finansiering för mobilitetsprojekt för unga och ungdomsarbetare år 2021 som ackrediterad organisation.

Vi ordnar ansökningsrådgivning i januari 2021. Se tiderna längst ner på sidan.

Kaksi nuorta puolilähikuvassa. Toisella hattu päässä ja tumma iho, toisella kaljupää, vaalea iho ja vaatteissa sateenkaari-merkkejä.

Från och med början av 2021 kan organisationer ansöka om finansiering för mobilitets- och delaktighetsprojekt inom programmet Erasmus+ på två olika sätt:

  • Organisationen söker och beviljas ackreditering. Den ackrediterade organisationen skickar sitt budgetförslag till den nationella byrån varje år.
  • Organisationen saknar ackreditering. Den kan ansöka om projektstöd vid enskilda ansökningsomgångar.

Ackrediterade organisationer kan vara samarbetspartner i enskilda projektansökningar.