Genom att registrera dig kan du delta som sökande i Erasmus+-programmet och som partner i andras projekt. På den här sidan hittar du anvisningar för att registrera dig.
Händer och dator försedda med text Funding

Varje organisation eller fri ungdomsgrupp som finns med i en ansökan i Erasmus+-programmet ska ha en OID- eller PIC-kod.

  • OID: används för Erasmus+-projekt som söks från Utbildningsstyrelsen
  • PIC: används för Erasmus+-projekt som ansöks från genomförandeorganet EACEA i Bryssel.

För att det ska gå att fylla i ansökningsformuläret måste alla organisationer som finns med i formuläret registreras i kommissionens deltagarsystem. När OID- eller PIC-koden matas in i frågeformuläret blir organisationsregistrets uppgifter om organisationen eller gruppen synliga i formuläret.