Nätverk stödda av Kreativa Europa erbjuder sina medlemmar möjligheter att förstärka sin internationella verksamhet och anpassa sig till förändringar inom sektorn. De är också en värdefull kanal för att dela kunskaper och god praxis.
Creative Lenses -hankkeen tilaisuus