Vid de internationella utbildningarna kan du utöka dina yrkesfärdigheter, få nya idéer för verksamheten inom din organisation eller lära dig projektfärdigheter för att delta i EU:s ungdomsprogram. Samtidigt skapar du nätverk med andra organisationer och aktörer internationellt. Utbildningarna som är skapade av yrkeskunniga inom ungdomsområdet är avgiftsfria helheter av hög kvalitet.

För att delta i en utbildning ska du arbeta som anställd eller volontär med ungdomar eller i ett av EU:s ungdomsprogrammen.
Vuxna i seminariet.

 

De internationella utbildningarna finansierade av Erasmus+ för ungdomssektorn och Europeiska solidaritetskåren hänför sig alltid till ungdomsarbete eller medborgaraktiviteter. Utbildningens typ och genomförande beror på dess innehåll och verksamhetens mål.

Som anordnare av utbildningen (Activity organised by) väljer du National Agency och SALTO Resource Centre, så ser du de utbildningar till vilka Finlands nationella kontor skickar deltagare.