Ungdomsområdets internationella utbildningar utvecklar ungdomsarbetet och yrkeskunskaperna hos dig som arbetar med unga. Som ungdomsarbetare får du möjlighet att diskutera utmaningar inom ungdomsarbetet med europeiska kolleger och reflektera över verksamhetsmetoderna inom din egen organisation. Utbildningarna ger dig mer motivation för ditt arbete och inspiration till ny typ av verksamhet.
Post-it-arbete vid bordet
På bordet ligger lappar där deltagarna har skrivit ner sina idéer

De internationella utbildningarna finansierade av EU:s ungdomsprogram hänför sig alltid till ungdomsarbete eller medborgaraktiviteter. Utbildningens typ och genomförande beror på dess innehåll och verksamhetens mål. Utbildningen kan också vara ett seminarium, en konferens eller exempelvis ett evenemang för att hitta projektpartner. 

Utbildningarna ger möjlighet att nätverka med andra organisationer och ungdomsarbetare samt starta gemensam verksamhet. Utbildningarna ökar de deltagande ungdomsarbetarnas motivation för sitt arbete och medför nya vindar för organisationernas verksamhetsmodeller.