I samarbetspartnerskap med professionella nyhetsmedieorganisationer stöds testning av innovativa affärsmodeller, delning av bästa praxis samt innovativt journalistiskt samarbete. Målet är att förbättra lönsamheten och konkurrenskraften hos professionellt producerad journalistik.
Haastattelu