Hoppa till huvudinnehåll

Europeiska solidaritetskåren


Europeiska solidaritetskåren samlar europeiska ungdomar och organisationer för att bygga ett jämlikare och rättvisare samhälle.

Inom Europeiska solidaritetskåren får unga möjlighet att delta i projekt som stärker solidariteten och samhörigheten inom Europa. Europeiska solidaritetskåren välkomnar alla unga i åldern 18–30 år och organisationer som vill verka för ett mer solidariskt samhälle.

De verksamheter som finansieras är volontärarbete, de ungas egna solidaritetsprojekt, volontärgrupper på högprioriterade områden samt från och med 2022 frivilliga grupper inom humanitärt bistånd.

På den här webbplatsen hittar du mer information om de möjligheter som programmet erbjuder. Välkommen!

Läs mer om Europeiska solidaritetskåren (2021–2027)

alt-text (optional, uses title if not set)

Europeiska solidaritetskåren bygger en bättre värld

Information om programmets målgrupper, målsättningar och fokusområden, verksamheter som finansieras samt budget

alt-text (optional, uses title if not set)

Volontärprojekt (ESC51-VTJ)

På denna sida beskrivs volontärtjänsterna åren 2018–2020. Sidan uppdateras

alt-text (optional, uses title if not set)

Solidaritetsprojekt (ESC30-SOL)

Ett solidaritetsprojekt består av solidaritetsverksamhet som ungdomar planerar och genomför

alt-text (optional, uses title if not set)

Kvalitetsmärke (ESC50-QLA)

Kvalitetsmärket är organisationens inträdesbiljett till Europeiska solidaritetskårens volontärverksamhet

alt-text (optional, uses title if not set)

Anvisningar för ungdomar för deltagande i Europeiska solidaritetskåren

Vad erbjuder Europeiska solidaritetskåren för unga i åldern 18–30 år och hur fungerar programmet ur ungdomarnas perspektiv?

alt-text (optional, uses title if not set)

Länder som deltar i programmet

Lista över länder som kan delta i programmet Europeiska solidaritetskåren

alt-text (optional, uses title if not set)

Finansierade projekt 2021–2027

Information om godkända ansökningar och finansierade projekt

Anvisningar till sökande

alt-text (optional, uses title if not set)

Ansökningstider och -rådgivning

Information om öppna ansökningar och rådgivningstillfällen

alt-text (optional, uses title if not set)

Anvisningar till sökande

Anvisningar för hur man registrerar sig som sökande och ansöker om understöd

alt-text (optional, uses title if not set)

Kontakta oss

Våra kontaktuppgifter finns här

Anvisningar för hur man genomför och administrerar ett projekt

alt-text (optional, uses title if not set)

Anvisningar för den som administrerar ett understött projekt

Anvisningar och länkar för administration av projekt

alt-text (optional, uses title if not set)

Logotyper och kommunikationsanvisningar för projekt

Programmets officiella logotyper och anvisningar för framgångsrik projektkommunikation

alt-text (optional, uses title if not set)

Uppehållstillstånd, visum, försäkring och beskattning

Information om bland annat uppehållsrätt och -tillstånd för volontärer, beskattning och arbetslöshetsskydd

alt-text (optional, uses title if not set)

Förberedelse är en del av en lyckad volontärperiod

Information om förberedelse för volontärarbete och anvisningar för anmälan

alt-text (optional, uses title if not set)

Stöd för språkstudier

Information om språkstöd i form av OLS-undervisning via nätet eller deltagande i undervisning i destinationslandet

alt-text (optional, uses title if not set)

Youthpass underlättar identifieringen av lärande

Youthpass är ett webbverktyg som hjälper till att identifiera lärande i projekt inom EU:s ungdomsprogram

alt-text (optional, uses title if not set)

Rysslands attack mot Ukraina

Anvisningar för de följder som kriget i Ukraina har för EU-projekt

alt-text (optional, uses title if not set)

Hur påverkar brexit?

Så påverkas Europeiska solidaritetskårens projekt av Storbritanniens utträde ur EU

Information om Europeiska solidaritetskåren 2018–2020

alt-text (optional, uses title if not set)

Finansierade projekt 2018–2020

Information om godkända ansökningar och finansierade projekt

alt-text (optional, uses title if not set)

Anvisningar för den som administrerar ett understött projekt

Anvisningar och länkar för administration av projekt

alt-text (optional, uses title if not set)

Statistik om projekt som finansierats åren 2014–2020

nuorisotilastot.fi

På webbplatsen Nuorisotilastot kan du söka efter statistik om projekt som finansierats inom EU:s ungdomsprogram

Utbildning, undersökningar och annan information

alt-text (optional, uses title if not set)

Internationella utbildningar för aktörer inom ungdomssektorn

Som aktör inom ungdomssektorn kan du ta del av avgiftsfria utbildningar över hela Europa

alt-text (optional, uses title if not set)

SALTO-resurscenter

Resurscentren erbjuder utbildning och samarbetsmöjligheter, genom vilka man strävar efter att förbättra kvaliteten på och erkännandet av lärande utanför skolan

alt-text (optional, uses title if not set)

Det lönar sig att delta!

Det europeiska forskningssamarbetet RAY kartlägger hur deltagande i EU-finansierade projekt inom ungdomssektorn påverkar ungdomarna och ungdomsarbetarna

alt-text (optional, uses title if not set)

Lär dig om EU:s mål för ungdomen

Ungdomar, värden och EU är en spelifierad forskningsresa som utvecklats av ungdomar, som tar upp EU:s ungdomsstrategi och -mål