Mellanträffen ger ungdomarna som deltar i Europeiska solidaritetskårens volontärperioder stöd så att deras period ska bli så lyckad som möjligt.

Organisationen som koordinerar projektet har i uppgift att säkerställa att varje deltagare i projektet får ändamålsenlig handledning under hela projektets gång. Den mottagande organisationen ser till att volontärerna anmäls till de gemensamma träffarna.