Förberedelsen är en viktig del av den högklassiga volontärtjänsten inom programmet Europeiska solidaritetskåren.

Viisi nuorta juttelemassa keskenään

God förberedelse

  • ökar den ungas kunskap och förståelse för sina upplevelser
  • gör det lättare att bearbeta det man lärt sig
  • stöder den ungas anpassning till ett nytt land och en ny kultur.

De nationella byråerna som ansvarar för verkställandet av programmet Europeiska solidaritetskåren och de organisationer som deltar i projekten är skyldiga att se till att de ungdomar som deltar i programmet får delta i förberedelse – de har rätt till detta.

Förberedelsen är en del av volontärtjänsten. Ungdomarnas deltagande i förberedelsen, inklusive resor, är arbetstid för dem.

I Finland är Utbildningsstyrelsen den nationella byrån för programmet.