Finländska organisationer som deltar i samarbetsprojekt inom Kreativa Europa kan ansöka om delfinansiering av Utbildningsstyrelsen för projektens genomförande.