Programmet Kreativa Europa utvidgas under perioden 2021–2027 till att omfatta även aktörer inom nyhetsmediefältet. Nyhetsmedierna beviljas stöd för att främja journalistik och affärsverksamhet i anslutning till journalistik samt medieläskunnighet, mediernas pluralism och yttrandefrihet.
Radiostudio