Ungdomsutbyte är en internationell träff för ungdomsgrupper, som de unga själva planerar med stöd från sina ledare. Under träffen utforskar ungdomarna med aktiva metoder ämnen som intresserar dem för att få en bättre förståelse av frågorna.

Nuori on kääntynyt kameraa kohti ja näyttää peukaloa.

Under ungdomsutbytet träffas ungdomsgrupper från olika länder. De samarbetar och vidgar sin världsbild genom att jämföra kulturer och lära sig mer om ämnet som de själva valt. Ungdomsutbytet är avsett för ungdomar i åldern 13–30 år.