Två yrkesskoleelever och olika barnvagnar.

På den här sidan berättar vi vad ett eTwinningprojekt är, hur man kommer med i ett sådant, hur man söker projektpartner och hur man använder projektets plattform TwinSpace. Till sist presenterar vi källor där man kan söka idéer och inspiration för planering och genomförande av projekt.