Två yrkesskoleelever och olika barnvagnar.

Vad ett eTwinningprojekt? Hur söker man söker projektpartners? Hur använder man en TwinSpace?