Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus tarjoavat oppilaille, opiskelijoille, opettajille ja oppilaitosten henkilökunnalle väylän hankkia arvokasta kansainvälistä osaamista ja kokemusta. Kahdessa eri hankkeessa tuotettiin muun muassa oppilaitoksille, päättäjille ja kansainvälistymistä tukevien ohjelmien toteuttajille joukko suosituksia, joiden avulla edistää kansainvälisyyden tasa-arvoa.
Tre flickor arbetar tillsammans

Läroanstalterna har blivit mer internationella, men statistiken visar bland annat att de studerande inte har lika möjligheter att tillbringa studieperioder utomlands. På alla utbildningsstadier styr kön, socioekonomisk bakgrund och boenderegion vilka som skaffar sig internationell kompetens och vilka som överhuvudtaget ser det som något som är möjligt för dem.

Per definition betyder jämlikhet inom internationalisering lika möjligheter till internationalisering oberoende av kön, socioekonomisk bakgrund, tillhörighet till en specialgrupp, etnisk bakgrund eller boendeort.

Jämlikhet kan också ses som formellt lika möjligheter och då ligger fokus på att avlägsna hinder och diskriminerande praxis. En annan synvinkel är faktisk jämlikhet, där fokus ligger på resultaten och positiv särbehandling tillåts för att säkerställa delaktighet.

Högskolestuderande gör mest studieperioder utomlands. Vid högskolorna har de studerande redan jämlika möjligheter i och med att det finns tillräckligt med platser för alla som vill åka iväg. En faktisk jämlikhet har ändå inte uppnåtts eftersom alla studerandegrupper inte är lika aktiva när det gäller utomlandsstudier. En formell jämlikhet räcker med andra ord inte som mål, utan man måste särskilt stödja dem som syns mindre i statistiken.