(Uppdaterad 16.11.2022 kl. 11.48)

På den här sidan har vi samlat de planerade ansökningstiderna för statsunderstöd och finansiering för internationell verksamhet år 2022. Det kan förekomma ändringar i ansökningstiderna. Årsklockan kan också kompletteras med nya statsunderstöd under årets gång. För yrkesutbildningens del preciseras informationen om understöden längs med året.

Alla pågående ansökningar om finansiering hittar du på adressen https://www.oph.fi/sv/ansokningar-om-finansiering.