Utbildningsstyrelsen upprätthåller nationella register och informationsresurser, från vilka uppgifter lämnas ut till olika instanser. Till myndigheterna lämnar man regelbundet ut information med hjälp av ett tekniskt gränssnitt (till exempel till Folkpensionsanstalten och Statistikcentralen). Uppgifter lämnas också ut enskilt för forskning och undersökningar (till exempel till Nationella utvärderingscentret för utbildning). Kontaktuppgifter till läroanstalter och andra utbildnignsaktörer lämnas också ut till olika aktörer med vissa villkor.

De mest kända nationella registren och informationsresurserna är Koski - den nationella informationsresursen inom grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning, antagningsregistret och informationsresursen inom småbarnspedagogik Varda. Därtill upprätthåller vi en tjänst för utlämnande av uppgifter, med vilken det är möjligt att kombinera personuppgifter som sparats i KOSKI, högskolornas nationella informationsresurs Virta, studentexamensregistret och antagningsregistret och lämna ut uppgifterna till aktörer som i enlighet med lagen har rätt att ta del av uppgifterna.

Utlämnandet av uppgifter är i regel en avgiftsbelagd tjänst, men för medlemmar i Opinionsnämnden för massmedier är förfrågningar som kräver mindre än en timmes arbete kostnadsfria. Avgifterna för begäranden om information som kräver mer tid bestäms från fall till fall.

Mera information: media [at] oph.fi