En trygg lärmiljö och arbetarskydd (I6) är ett centralt innehåll i undervisningen i slöjd. En trygg arbetsmiljö bygger förutom på en trygg miljö, också på tillräcklig handledning och rätt slags atmosfär.

Kuvituskuva, tyttö poraa

En trygg lärmiljö och arbetarskydd är ett centralt innehåll i undervisningen i slöjd. Arbetarskydd är en del av varje elevs personliga slöjdprocess och en trygg lärmiljö ger för sin del möjlighet till säkerhet i arbetet. Lagen om grundläggande utbildning (628/1998), räddningslagen (378/2011), arbetarskyddslagen (738/2002) och lagen om unga arbetstagare (998/1993) samt föreskrifter och regler om unga arbetstagare förpliktar utbildningsanordnaren och skolans personal att se till att lärmiljön är trygg för eleverna och personalen. Undervisning i arbetarskydd som en del av säkerhetsfostran grundar sig på arbetarskyddslagar och -bestämmelser.