Beredskap är proaktiv verksamhet, med vilken man försöker trygga samhällets olika funktioner i alla lägen. Skyldigheten att vidta förberedelser regleras i 3 kap i beredskapslagen.