Drama ingår i undervisningen i att kommunicera (M3) i modersmål och litteratur. Drama omfattar interaktiv, handlings- och upplevelsebaserad undervisning i klass, där man tillsammans fokuserar på att samverka med hjälp av teatermetoder.

Fiktiva, för teater typiska situationer, där eleverna både spelar roller och föreställer sig själva, ska stå i centrum för dramaundervisningen. Arbetet genomförs huvudsakligen i gruppen utan utomstående publik. I modersmålsundervisningen ska undervisningen i drama integreras med litteratur, som erbjuder fiktiva händelser och rollfigurer att arbeta med. Det centrala är att eleverna lär sig använda olika former av drama och retoriska hjälpmedel för att uttrycka sina idéer och tankar samt utvecklar sina kommunikativa, sociala och emotionella färdigheter.

Undervisningen kan till en del gå ut på att med hjälp av lekar eller övningar som lämpar sig för elevernas ålder träna den muntliga och kroppsliga uttrycksförmågan (olika koncentrations-, kontakt-, tal-, känslo- och improvisationsövningar). På det viset utvecklas elevernas förmåga att stå framför publik i olika situationer, till exempel i samband med muntliga föredrag och skolans kulturevenemang, såsom elevernas egna föreställningar, klassfester, skolans vår- och julavslutningar och andra evenemang. Dramaundervisningen stödjer också de övriga målen för undervisningen i att kommunicera genom att den utvecklar elevernas kommunikativa förmåga (M1), sociala färdigheter (M2) och självförtroende som kommunikatörer (M4).