Finland är ett litet land sett till befolkningen, och dess ekonomi påverkas av det som sker globalt. För att en ung person ska kunna hantera och planera sin egen ekonomi samt förstå de ekonomiska lösningarna i samhället måste hen förstå Europas ekonomi och den globala ekonomin. För att man ska kunna förstå ekonomin behöver man ha en uppfattning om grundläggande fenomen i den. På den här sidan hittar du introduktionsuppgifter om grundläggande ekonomiska fenomen samt material om den ekonomiska politiken i Europa och om den globala ekonomin, som du kan använda i din undervisning.
Händerna förbinder pusselbitarna.