Kommunerna kan ordna flexibel grundläggande utbildning (JOPO) för årskurserna 7-9 i den omfattning kommunen beslutar. Verksamheten i den flexibla grundläggande utbildningen stöder eleverna i att slutföra den grundläggande utbildningen, vid övergången till studier på andra stadiet och på lång sikt att hitta sin plats i arbetslivet och förhindra utslagning.

Syftet med den grundläggande utbildningen är att

  • minska studieavbrott i den grundläggande utbildningen
  • förebygga utslagning
  • stärka elevernas studiemotivation och livskompetens.

Dessutom får eleverna stöd vid övergången till studier på andra stadiet och deras studiefärdigheter främjas.

Den flexibla grundläggande utbildningen ordnas i skolan och under handledning på arbetsplatser och i andra lärmiljöer. Studierna utanför skolan är en viktig del av den flexibla grundläggande utbildningen. Undervisningen ska präglas av yrkesövergripande samarbete och samarbetet mellan olika organisationer.

Ytterligare uppgifter ger de skolor där flexibel grundläggande utbildning ordnas. Din egen kommun kan ge dig information om dessa skolor.