Varför är det viktigt att diskutera ekonomi med elever och studerande i alla åldrar? Hantering av den egna ekonomin är det första steget mot mer omfattande ekonomiska kunskaper, som man strävar efter både i grundskolan och på andra stadiet. På den här sidan har vi samlat olika material som lärare, studiehandledare och andra yrkespersoner inom undervisningssektorn får använda fritt. Du kan välja ut material för din undervisning i hantering av den egna ekonomin.
 Flickan surfar på en smartphone.

Hantering av ekonomin är hantering av livet 

Hantering av den egna ekonomin är en viktig grundläggande färdighet, och brister i den leder snabbt till problem och ojämlikhet. Man kan till exempel få betalningsanmärkningar redan som ung. Förståelse för den egna ekonomin och följderna av användning av pengar är därför utgångspunkten för ekonomiska kunskaper. De första stegen i ekonomiska kunskaper tas redan i grundskolans första årskurser.

Det är naturligt att tala om hantering och planering av den egna ekonomin på ett sätt som passar för åldern med hjälp av praktiska exempel. På den här sidan och de andra sidorna om ekonomiska kunskaper har vi samlat olika slags material för olika åldrar som kan användas i undervisningen och lärandet. I inledningstexten i början av varje material nämns vilken åldersgrupp det passar bäst för. I samband med materialet anges ibland också vilket läroämne det särskilt lämpar sig för.

Det börjar redan i de lägsta årskurserna

Genom hela grundskolan uppmuntras eleverna att ta kontroll över sin vardag och därmed också sin ekonomi, i synnerhet på lektionerna i samhällslära, huslig ekonomi och slöjd. Man bekantar sig med ekonomiska vardagskunskaper genom arbete, yrken och användning av egna pengar. Man diskuterar skötsel av ekonomin och ansvarsfull konsumtion i skolan på ett sätt som lämpar sig för åldern. I grundskolans lägre och högre årskurser får eleverna bekanta sig med företag, arbetsplatser och tjänster i näromgivningen exempelvis i samband med lektionerna i samhällslära. På samhällelig nivå beaktar man lokala, nationella och globala perspektiv när man talar om ekonomi. (Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014.)