Farorna och riskerna som sammanhänger med kemikalier är mycket olika i småbarnspedagogikens enheter och i den grundläggande utbildningen, gymnasiet och i yrkesläroinrättningar. Utöver författningarna är identifieringen av faror och riskbedömning samt kemikalieförteckning utgångspunkter för kemikaliesäkerheten.

Text: Arto Kärki och Saila Salomäki, Birkalands räddningsverk

Syftet med säkerhetsåtgärderna för kemikaliers förvaring, lagring, hantering och transport är att minska riskerna som farliga kemikalier orsakar. Kemikaliers förvaring, lagring, hantering och transport medför bland annat följande risker: brand, explosion, gas- och vätskeläckage, olycka. Det avgörande att förstå när det gäller kemikalierisker och nödvändiga säkerhetsåtgärder är att det centrala oftast inte är ämnets mängd utan dess kvalitet, det vill säga hur farligt det är. Bara en liten mängd farliga kemikalier kan orsaka en allvarlig personskada eller en stor olycka. Därför har alla enheter inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken ansvar för att se till kemikaliesäkerheten.

Givetvis är riskerna ännu större när kemikaliemängden ökar till över tusen olika kemikalier och tiotals tusen ton exempelvis vid yrkesläroinrättningar eller universitet. Farorna och riskerna som kemikalier medför och nödvändiga säkerhetsarrangemang och instruktioner kan inkluderas exempelvis i räddningsplanen eller ett annat säkerhetsdokument. Därtill är det viktigt att det finns instruktioner på platserna där kemikalier hanteras och förvaras samt elektroniskt tillgängliga för alla som behöver dem.

Nedan beskrivs några åtgärder för riskhantering när det gäller kemikaliesäkerhet. Det första alternativet är att ta så många farliga kemikalier ur bruk som möjligt och vid behov försöka hitta ersättande produkter för resten. Det är förståeligt att det här inte är möjligt för alla kemikalier, så för de återstående ska säkerhetsåtgärder vidtas.