Här finns samlat lagstiftning som styr elev- och studerandevård. Du kan också läsa om elev- och studerandevård i gunder för läroplaner och forskning i eGrunder.