Utbildningsstyrelsen har fortsatt arbetet med att förnya bedömningshelheten i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen genom att utarbeta bedömningskriterier och kunskapskrav för läsårsbedömningen i årskurs 6. Utbildningsstyrelsen har utarbetat kunskapskrav för vitsorden 5, 7 och 9 i alla läroämnen och även preciserat kunskapskraven för vitsordet 8. De förnyade bedömningskriterierna ska tas i bruk i skolorna 1.8.2023 och tillämpas första gången i läsårsbedömningen av elever i årskurs 6 våren 2024.
Färgglada bokstäver och barnhänder på en grön bakgrund.
Perusopetus suuntaa kohti yhdenvertaisempaa arviointia.