Mångsidig kompetens är en central innehållsmässig förnyelse i grunderna för gymnasiets läroplan. Målen för mångsidig kompetens utgör gemensamma mål för alla läroämnen i gymnasiet. Läs mer om mångsidig kompetens och vad man vill uppnå med den mångsidiga kompetens.
Kuvituskuva, nuoret ja maapallot