Morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever erbjuder mångsidig och stimulerande verksamhet före och efter skoldagen.
Kuvituskuva, alakoululaisia

Målet med morgon- och eftermiddagsverksamheten är att

  • stöda hemmets och skolans fostrande arbete
  • stöda barnens känslomässiga utveckling och etiska tillväxt
  • främja barnens välmående och jämlikhet i samhället
  • förebygga utslagning och öka delaktigheten.
  • erbjuda barnen mångsidiga möjligheter att delta i ledd och stimulerande verksamhet samt
  • erbjuda barnen möjlighet att koppla av i lugn miljö under tillsyn av en lämplig yrkeskunnig person.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning är avsedd för elever i årskurs 1 och 2 samt elever i övriga årskurser som tagits in eller förts över till specialundervisning. Närmare information om verksamheten får man av skolorna.