Nivåskalan är en i Finland utarbetad tillämpning av de skalor som ingår i den allmäneuropeiska referensramen (CEFR) för undervisning, inlärning och bedömning av språk. Samma skala används också i språkundervisningen i den grundläggande utbildningen.
Ungdomar som lyfter på hatten för varandra

I grunderna för läroplanen för det andra inhemska språket och främmande språk i gymnasiet tillämpas en nivåskala som utvecklats för bedömningen av språkkunskaper. Nivåskalan fungerar som ett stöd för läraren i bedömningen av den studerandes språkkunskaper. De studerande använder skalan för att bedöma sina egna språkkunskaper och sina framsteg i studierna. Nivåskalan är en tillämpning av den europeiska referensramen (CEFR) och utgör även grund för den i Finland utveckla nivåskalan för allmän språkexamen.