Undervisningen i slöjd omfattar arbetssätt, lärmiljöer och material i både tekniskt arbete och i textilarbete. Här hittar du anvisningar för timindelningen i slöjd och för erbjudandet av tillvalsämnen.
Kuvituskuva puualan opiskelusta

Enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998) är slöjd ett av de läroämnen som undervisas i den grundläggande utbildningen.

Enligt grunderna för läroplanen 2014 är slöjd ett enhetligt läroämne på samma sätt som övriga konst- och färdighetsämnen. Läroämnet innehåller inte olika lärokurser och eleverna ska inte välja mellan olika innehållsområden av slöjd. Undervisningen och studierna ska utgå från målen för undervisningen i slöjd och det centrala innehåll som anknyter till målen som fastställs i grunderna för läroplanen. I undervisningen används arbetssätt, lärmiljöer och material som är typiska för såväl teknisk slöjd som textilslöjd. Ifall utbildningsanordnaren beslutar att använda valfria timmar som i timfördelningen anvisas konst- och färdighetsämnen (6 åvt + 5 åvt) för undervisning i slöjd, utgör timmarna en del av undervisningen i slöjd.

Utbildningsanordnaren kan erbjuda undervisning som betonar olika innehållsområden i slöjd som ett för eleverna valfritt ämne genom att använda timmar som i timfördelningen anvisas valfria ämnen (9 åvt). Namnet på det valfria ämnet kan vara till exempel tekniskt arbete, teknik, textilslöjd, mode, design etc.