Ledningen av säkerheten är ett systematiskt arbete i förebyggande syfte för att skydda eleverna och personalen, omgivningen, informationen och egendomen från skadliga händelser. I detta arbete ska också akuta situationer som uppkommer handhas till den del som det inte hör till någon annan myndighet, polisen eller räddningsväsendet.
Kuvituskuva, lapset tietokoneella