Varje individ inverkar på säkerhetskulturen i läroanstalten. Att bygga upp säkerheten är ett aktivt arbete, där alla som arbetar på läroanstalten deltar. Den största skillnaden mellan säkerhetsarbetet i en yrkesläroanstalt och i en allmänbildande läroanstalt är att yrkesläroanstalten inte bara är en arbets- och studieplats utan också en produktionsinrättning, där det som ett resultat av de studerandes arbete uppstår varor och tjänster.